Posted on

Trzeba spaść z roweru i walnąć się w głowę

2 Niedziela Zwykła, C; (Iz 62, 1-5); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac); (1 Kor 12, 4-11); (2 Tes 2, 14); (J 2, 1-11); Winnica 20 stycznia 2019 Continue reading Trzeba spaść z roweru i walnąć się w głowę

Posted on

Biblia – system Stronga

Żyjący w XIX wieku James Strong wpadł na pomysł, by wszystkie wyrazy użyte w Piśmie Świętym ponumerować. Przy okazji… Czy wiesz ilu wyrazów użyto do napisania Starego Testamentu a ile do Nowego? Continue reading Biblia – system Stronga

Posted on

Zadrży i rozszerzy się twoje serce

Uroczystość Objawienia Pańskiego, Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12 Winnica 6 stycznia 2019. Continue reading Zadrży i rozszerzy się twoje serce