Posted on

Dwie pokusy

Czwartek I tygodnia zwykłego, rok II, 1 Sm 4,1-11; Ps 44,10-11.14-15.24-25; Mt 4,23; Mk 1,40-45; Winnica 11 stycznia 2018, Wieczernik Winnicki Continue reading Dwie pokusy