Posted on

Wystarczy garnek mięsa?

18 Niedziela Zwykła, B; Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54; Ef 4, 17. 20-24; J 6, 24-35 ; Winnica 5 sierpnia 2018. Continue reading Wystarczy garnek mięsa?