Posted on

Krew Baranka i słowo świadectwa

Święto św. Andrzeja Boboli; (Ap 12,10-12a); (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9); (1 Kor 1,10-13.17-18); Aklamacja (J 17,19); (J 17,20-26); Winnica 16 maja 2019. 42. Wieczernik Winnicki. Continue reading Krew Baranka i słowo świadectwa