Posted on

Trzy wskazówki

Boże Słowo nie jest po to, by zaspokajać naszą ciekawość, czy wypełnić czas Mszy Świętej. Słowo Boże jest po to, by zmieniać nasze życie, by uczyć nas na jakiej drodze osiąga się zbawienie. Dzisiejsze czytania dają nam tu niezwykle ważne wskazówki. Continue reading Trzy wskazówki

Posted on

Wołek i osiołek

Siostry i bracia, panowie i panie!

Najważniejsze wydarzenia w historii świata i zbawienia dzieją się w nocy. W nocy Bóg rozpoczął swe dzieło stwórcze. Noc była czasem wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. W nocy przyszedł na świat Jezus, w nocy spożył z uczniami ostatnią wieczerzę, gdy umarł na krzyżu zapadły głębokie ciemności. Ciemność też była świadkiem Jego zmartwychwstania. Continue reading Wołek i osiołek

Posted on

Trzasnąć drzwiami w starej ruderze

I niedziela Adwentu, C

Dzisiejsze czytania: Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Łk 21,25-28.34-36

Jaki chrześcijański jest ten kraj! W każdej większej miejscowości wieże kościoła, czasem kilka, na rozstajach dróg i na obrzeżach wiosek krzyże i figurki. Prawie w każdym mieście ulica i pomnik Jana Pawła II. W całym kraju setki szkół, które za patrona przyjęły papieża – Polaka. Continue reading Trzasnąć drzwiami w starej ruderze

Posted on

Pozory i prawda pobożności

Msza św. „radiowa”, Płock – Katedra, 12 XI 2000

1. Ewangelia dzisiejsza jest krótka w ilości słów, ale jak zwykle bogata w treści. Napisana tyle set lat przed nami a będąca tak aktualna dla współczesności. Bo czy nie ma wśród nas ludzi lubiących zajmować pierwsze miejsce, lubiących pochlebstwa, ukłony i to, by ich ludzie chwalili jak owych uczonych w Piśmie? I czy nie ma wśród nas ludzi biednych, pozbawionych środków do życia jak owa wdowa? Continue reading Pozory i prawda pobożności

Posted on

Wybrani i posłani – do katechetów 2001

Księże Biskupie, Siostry i Bracia!

Jezus był pełen miłości, życzliwości i dobroci. Właściwe dla Niego słowa, podstawowe terminy, zwroty to: „odpuszczają ci się twoje grzechy”, „i ja ciebie nie potępiam”, „dziś ze mną będziesz w raju”. Były jednak momenty, gdy ogarniał go gniew, gdy widać było działające w nim emocje. Było to wtedy, gdy spotykał faryzeusza. Nie każdego faryzeusza, ale tego, któremu zawdzięczamy współczesne rozumienie tego słowa, człowieka, dla którego wiara i Bóg były tylko pobożną maską kryjącą wszelkie plugastwo. Wtedy język Jezusa się zmieniał, mówił: „węże”, „plemię żmijowe”, „groby pobielane”, „biada wam”. Continue reading Wybrani i posłani – do katechetów 2001

Posted on

Uczyńmy ten świat lepszym

Uczyńmy ten świat lepszym.
Jest takie jedno przykazanie, które jest prawie nieznane. Rzadko o nim pamiętamy, często nie wiemy nawet, że jest to przykazanie. Tymczasem jest to pierwsze przykazanie, jakie występuje w Piśmie Świętym. Bóg po stworzeniu świata rzekł do człowieka: „(…) Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną.” (Rdz 1,28a) Continue reading Uczyńmy ten świat lepszym