Posted on

Apel – Przebaczenie Jawnogrzesznicy

Apel – Przebaczenie Jawnogrzesznicy

Wtorek, Łk 7, 36-50

1. W naszą ludzką duszę bardzo głęboko wpisane jest człowieczeństwo. Opis stworzenia świata – w swojej poetyckiej formie – wspomina, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Prawda, która z tego opisu wynika jest taka, że człowiek, choć jest z tego świata – zbudowany z materii – podobny choćby do świata zwierząt – ma jednak w sobie coś boskiego. Jedni nazwą to wysoko zorganizowaną materią. Inni duszą, inni jeszcze sumieniem. Nie są ważne pojęcia – najważniejsze jest rozumienie, że człowiek to coś więcej niż skóra i kości. Continue reading Apel – Przebaczenie Jawnogrzesznicy

Posted on

Apel – Uzdrowienie ślepego

Apel – Uzdrowienie ślepego

Poniedziałek, Mk 10, 46-52

1. Jezus uzdrawia ślepego. Jak wielki to musiał być dar dla tego człowieka. Niewidomy pozostawał w wiecznej, nieprzeniknionej ciemności, nie mógł zobaczyć piękna tego świata, zobaczyć swojego ojca, matki. Czasy w których to się działo oznaczały, że ślepy człowiek, jeśli nie miał bogatej rodziny skazany był na żebractwo – wyciąganie ręki po łaskawy dar kilku miedziaków, czy kęs chleba. Ślepy zepchnięty był na margines życia społeczeństwa. Był na marginesie ludzkiej uwagi, ale nie na marginesie świadomości Jezusa. Continue reading Apel – Uzdrowienie ślepego

Posted on

Apel – Samarytanka – Małżeństwa niesakramentalne

Apel – Samarytanka – Małżeństwa niesakramentalne

Niedziela, J 4, 5-30. 39-42

1. W czasie wczorajszego apelu zatrzymaliśmy się nad postacią Nikodema. Nad sceną, w której przychodzi do Jezusa nocą, by rozmawiać o życiu. Jest głęboko poszukującym i jednocześnie zainteresowanym, by nie przegrać życia – mam przecież je tylko jedno. Jezus mówi mu o potrzebie nowego narodzenia. To wezwanie odbieramy jako skierowane do wszystkich ludzi wszystkich czasów – a zatem także do nas. I nam trzeba się na nowo narodzić, czyli podjąć świadomą i wolna decyzję pójść za Jezusem – oddania Mu życia. Continue reading Apel – Samarytanka – Małżeństwa niesakramentalne

Posted on

Apel – Nikodem

Apel – Nikodem

Sobota, J 3,1-21

1. Przyszedł do Jezusa nocą. Może obawiał się ludzkich komentarzy, może nie chciał narazić swojej kariery? Może tak, a może inaczej. Może chciał ciszy i skupienia. Bez tłumu spotkać się z Jezusem. Może tak, a może inaczej. Skazani jesteśmy tylko na odgadywanie motywów. Continue reading Apel – Nikodem

Posted on

Młodzież – Przyjaźń

Młodzież – Przyjaźń

Wskrzeszenie Łazarza

1. Bóg w swych stwórczych zamiarach postanowił stworzyć człowieka jako istotę społeczną – potrzebującą bliskiej relacji z osobą do siebie podobną. Ta zasada – program wyrażona jest w słowach Boga umieszczonych w Księdze Rodzaju: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. W zasadniczym rozumieniu chodzi tu o więzi oblubieńcze, więzi miłości między kobietą i mężczyzną. Ale w rozumieniu szerszym można te słowa odnieść do wszelkich międzyludzkich relacji: „Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam”. Continue reading Młodzież – Przyjaźń

Posted on

Młodzież – Seks

Młodzież – Seks

1. Chcę poruszyć dzisiaj ważny wymiar ludzkiej miłości, jakim jest seksualność. Czynię to z pewnym wahaniem. Nie chodzi mi o moje trudności czy zahamowania w mówieniu na te tematy (takich nie mam), ale raczej o świadomość, że tematy te stworzone są do tego, by mówić o nich w cztery oczy, tak bardzo osobiście a jednocześnie intymnie. Continue reading Młodzież – Seks

Posted on

Młodzież – Zasady

Młodzież – Zasady

1. Mówi się czasami: Jak ta dzisiejsza młodzież jest okropna. Nie przejmujcie się takim gadaniem, jeden z najstarszych znalezionych egipskich papirusów zawiera narzekanie na współczesną młodzież. To prawda, że każde pokolenie ma swoją specyfikę, ale nieprawda jest, że wszystkie grzechy wymyślili młodzi i to właśnie teraz. Nowość współczesności polega może bardziej na rozwoju informacji. Każdy wybryk, wygłup młodzieży będzie nagłośniony, uwypuklony, zacznie się dyskusja, rozważania. Zło jest krzykliwe i czasami zagłusza dobro, ale to dobro istnieje, jest go dużo, choć nie ma tak wspaniałej reklamy. Mało kto reklamuje na przykład prosty, ale jakże piękny, choć dużo kosztujący gest pewnej klasy, która w solidarności ze swoim kolegą, który będąc chory na nowotwór stracił przy chemioterapii wszystkie włosy, ogoliła się w komplecie na „zero”. Continue reading Młodzież – Zasady