Posted on

Czy Paweł poniżał Żydów i miał ich w pogardzie?

Czterdzieści cztery lata żyję na świecie. Trochę mniej w sposób świadomy. A świadomość moja, także ta związana z Żydami, ich historią i kulturą, kształtowana była przez normalną szkołę, normalne powiatowe i miejskie biblioteki i Kościół – normalny, parafialny. Norma to czy wyjątek, że w rezultacie pokochałem ten naród? Zostawmy to jednak. Continue reading Czy Paweł poniżał Żydów i miał ich w pogardzie?