Posted on

Biblia – system Stronga

Żyjący w XIX wieku James Strong wpadł na pomysł, by wszystkie wyrazy użyte w Piśmie Świętym ponumerować. Przy okazji… Czy wiesz ilu wyrazów użyto do napisania Starego Testamentu a ile do Nowego? Continue reading Biblia – system Stronga

Posted on

List do Kolosan – Nowy Przekład Dynamiczny

Ukazał się zwiastun czegoś naprawdę ważnego. Wydawnictwo Vocatio pracuje nad tłumaczeniem Biblii. Projekt powstaje pod nazwą Nowy Przekład Dynamiczny.

Zwiastunem jest List do Kolosan. Zapraszam do prezentacji tej pozycji. Continue reading List do Kolosan – Nowy Przekład Dynamiczny