Posted on

Dzielenie się Ewangelią

DZIELENIE SIĘ EWANGELIĄ

(metoda grupowej pracy z Pismem Świętym) Continue reading Dzielenie się Ewangelią

Advertisements
Posted on

List do Kolosan – Nowy Przekład Dynamiczny

Ukazał się zwiastun czegoś naprawdę ważnego. Wydawnictwo Vocatio pracuje nad tłumaczeniem Biblii. Projekt powstaje pod nazwą Nowy Przekład Dynamiczny.

Zwiastunem jest List do Kolosan. Zapraszam do prezentacji tej pozycji. Continue reading List do Kolosan – Nowy Przekład Dynamiczny

Posted on

Lectio divina – modlitwa z Pismem Świętym

Metoda, w którą chcę wprowadzić teraz, ma bardzo starą tradycję. Jednocześnie obrosła ona w teorię, która niepotrzebnie komplikuje metodę, która w sumie jest bardzo prosta. Dlatego niczego na siłę komplikować nie będę. Continue reading Lectio divina – modlitwa z Pismem Świętym