Posted on

O bezsensie święconki [w obecnej postaci]

Zanim się zbulwersujesz – przeczytaj do końca i pomyśl. Continue reading O bezsensie święconki [w obecnej postaci]

Posted on

Idźcie i głoście – prośba do księży

Mam do ciebie prośbę – obejrzyj wideo (tylko 4 minuty), dzielę się w nim pewnym pomysłem i ciekawy jestem twojej opinii.

Rzecz dotyczy kolędowej książeczki poświęconej zaangażowaniu świeckich. Continue reading Idźcie i głoście – prośba do księży

Posted on

Jak mówić o wierze?

Nie jest łatwo mówić o wierze.

Dowodem są małe dzieci. Proszę je spytać: „Co trzeba zrobić, by pójść do nieba?” Jakie będą odpowiedzi? Zamykać się będą w kręgu: „trzeba być grzecznym”, „trzeba się modlić i chodzić do kościoła”, „trzeba słuchać pani”, „pomagać mamie i tacie”, „sprzątać swój pokój”, „trzeba być dobrym”.

Bardziej wysublimowane odpwiedzi dotrą do „kochać ludzi” i „kochać Boga”.

Problem tylko, że wszystkie te odpowiedzi są błędne, nie dotykają istoty wiary. Continue reading Jak mówić o wierze?

Posted on

Dziecko w kościele

Kiedyś w Winnicy kazanie wygłaszał zaproszony ksiądz. Był akurat chrzest dzieci i dokładnie po Ewangelii zaczął się „koncert”. Ksiądz próbował mówić, ale nie mógł. Skapitulował… Powiedział: „Przepraszam, ale nie mogę”. I zaczął „Wierzę w jednego Boga…” Nie było w tym złości ani pretensji, raczej bezradność.

Kościół się nie zawalił, ani księdza nie ukamienowano ani rodziców płaczącego dziecka. Czy jednak można było inaczej? Może można było, warto pomyśleć. Continue reading Dziecko w kościele

Posted on

Nie programy duszpasterskie, ale mentalność księży

Posłuchaj pewnej historii…

Przed kilku laty, na podstawie moich doświadczeń, stworzyłem i wydałem autorski program przygotowania do bierzmowania. Nazwałem go „Szkoła życia z Bogiem”. Pierwotnie miał on postać skryptu opisującego sposób przeprowadzenia spotkań – katechez dla dużej grupy kandydatów. Oprócz tego opracowałem materiały dla kandydatów. To wszystko miało postać plików, z których samemu należało potrzebne rzeczy wydrukować. Continue reading Nie programy duszpasterskie, ale mentalność księży