Posted on

Dziecko w kościele

Kiedyś w Winnicy kazanie wygłaszał zaproszony ksiądz. Był akurat chrzest dzieci i dokładnie po Ewangelii zaczął się „koncert”. Ksiądz próbował mówić, ale nie mógł. Skapitulował… Powiedział: „Przepraszam, ale nie mogę”. I zaczął „Wierzę w jednego Boga…” Nie było w tym złości ani pretensji, raczej bezradność.

Kościół się nie zawalił, ani księdza nie ukamienowano ani rodziców płaczącego dziecka. Czy jednak można było inaczej? Może można było, warto pomyśleć. Continue reading Dziecko w kościele

Posted on

Nie programy duszpasterskie, ale mentalność księży

Posłuchaj pewnej historii…

Przed kilku laty, na podstawie moich doświadczeń, stworzyłem i wydałem autorski program przygotowania do bierzmowania. Nazwałem go „Szkoła życia z Bogiem”. Pierwotnie miał on postać skryptu opisującego sposób przeprowadzenia spotkań – katechez dla dużej grupy kandydatów. Oprócz tego opracowałem materiały dla kandydatów. To wszystko miało postać plików, z których samemu należało potrzebne rzeczy wydrukować. Continue reading Nie programy duszpasterskie, ale mentalność księży