Posted on

Hamartia

XI Niedziela Zwykła, C; 2Sm 12,1.7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; 1 J 4,10b; Łk 7,36-8,3; Winnica, 13 czerwca 2010 roku. Continue reading Hamartia

Advertisements