Posted on

Nowe stworzenie

XIV Niedziela Zwykła, C; Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20; Winnica, 4 lipca 2010 roku.
Continue reading Nowe stworzenie