Posted on

Katechezy o godności i zadaniach ludzi świeckich

cykl trzech konferencji: Continue reading Katechezy o godności i zadaniach ludzi świeckich

Posted on

Złoto i słoma

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego; 1Krl 8,22-23.27-30; 1Kor 3,9b-15 (oryginalna propozycja kończy się na wersecie 11.); Mt 16,13-19; Winnica 27 października 2013 roku.

Continue reading Złoto i słoma

Posted on

Wiedziałem gdzie puknąć – o pożytkach z gry w szachy

26 niedziela zwykła, C; Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31; Winnica 29 września 2013 roku.

Continue reading Wiedziałem gdzie puknąć – o pożytkach z gry w szachy