Posted on

Czas to miłość

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa; Syr 3,2-6. 12-14; Ps 128 (127),1-2.3.4-5; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52; Winnica 27 grudnia 2015 roku. Continue reading Czas to miłość

Advertisements