Posted on

Zadawał pytania

Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; (1 Sm 1, 20-22. 24-28); (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10); (1 J 3, 1-2. 21-24); (Dz 16, 14b); (Łk 2, 41-52); Winnica 30 grudnia 2018. Continue reading Zadawał pytania

Posted on

Kogo wybrałeś i jak żyjesz?

34 Niedziela Zwykła; Rok B, II, Uroczystość Chrystusa Króla, B; (Dn 7,13-14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); (Mk 11,10); (J 18,33b-37); Winnica 25 listopada 2018. Continue reading Kogo wybrałeś i jak żyjesz?