Posted on

Masz skiełczeć

20 Niedziela Zwykła, A; Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.8; Rz 11,13-15.29-32; Mt 4,23; Mt 15,21-28 ; Winnica 20 sierpnia 2017 Continue reading Masz skiełczeć

Posted on

Wiosłować czy rozwinąć żagle?

Niedziela Zesłania Ducha Świętego; Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 ; Winnica 4 czerwca 2017Enrique Porcu i Antonello Cadeddu
Continue reading Wiosłować czy rozwinąć żagle?