Posted on

Masz skiełczeć

XX Niedziela Zwykła, A; Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.8; Rz 11,13-15.29-32; Mt 4,23; Mt 15,21-28 ; Winnica 20 sierpnia 2017 Continue reading Masz skiełczeć

Advertisements