Posted on

Wolność, ponad wszystko

VII niedziela zwykła, Pwt 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rz 10,8-13; Mt 4,4b; Łk 4,1-13; Winnica, 21 lutego 2010 roku. Continue reading Wolność, ponad wszystko

Posted on

Cztery rodzaje miłości

Niedziela Świętej Rodziny, Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15a.16a; Łk 2,41-52; Winnica, 27 grudnia 2009 roku. Continue reading Cztery rodzaje miłości