Posted on

…a za Nią my wszyscy

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab, Ps 45,7.10-12.14-15, 1Kor 15,20-26, Łk 1,39-56; Winnica, 15 sierpnia 2009 roku. Continue reading …a za Nią my wszyscy

Posted on

Świadek otwiera drzwi – św. Jan Maria Vianney

19 niedziela zwykła, 1 Krl 19,4-8, Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9, Ef 4,30-5,2 J 6,51, J 6,41-51; Winnica, 9 sierpnia 2009 roku. Niedziela poświęcona postaci św. Jana Marii Vianeya. Continue reading Świadek otwiera drzwi – św. Jan Maria Vianney