Posted on

Bóg też patrzy na nogi

Narodzenie Pańskie – Msza Święta w dzień, C; Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; Winnica, 25 grudnia 2010 roku. Continue reading Bóg też patrzy na nogi

Posted on

Przestań chodzić do kościoła

21 Niedziela Zwykła, C; Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Hbr 12,5-7.11-13; J 14,6; Łk 13,22-30; Winnica, 22 sierpnia 2010 roku.

Są takie pytania, które wydają się bardzo proste, udziela się na nie łatwych odpowiedzi. Gdy jednak powstrzymamy się od tego, by zaraz odpowiadać, gdy zastanowimy się dłużej, odpowiedź może być zaskakująca, szokująca, a przynajmniej nie taka łatwa i oczywista. Continue reading Przestań chodzić do kościoła