Posted on

Na czym oprzeć swoje życie?

28 Niedziela Zwykła, B; Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-17; Hbr 4, 12-13; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30, Winnica 14 października 2012 roku. Continue reading Na czym oprzeć swoje życie?

Posted on

Wołajmy o przebudzenie

34 niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, B; Dn 7,13-14; Ps 93,1.2.5; Ap 1,5-8; Mk 11,10; J 18,33b-37, Winnica 25 listopada 2012 roku. Continue reading Wołajmy o przebudzenie

Posted on

Czy chcesz widzieć?

Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła, czytania z XXX Niedzieli Zwykłej, B; Jr 31,7-9; Ps 126, 1-6; Hbr 5,1-6; 2 Tm 1,10b; Mk 10,46-52, Winnica 28 października 2012 roku. Continue reading Czy chcesz widzieć?