Posted on

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? [OFERTA]

Nasza książeczka „Jak czytać i rozumieć Pismo Święte?” jest już dostępna w sprzedaży detalicznej. Continue reading Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? [OFERTA]

Posted on

Studiowanie Bożego Słowa

To nie będzie przegląd studiów uniwersyteckich, ani żadnych kursów, szkoleń, czy podręczników. Chodzić mi tu będzie o pokazanie metod i narzędzi, począwszy od najprostszych, do samodzielnego studiowania Biblii. Continue reading Studiowanie Bożego Słowa