Posted on

Studiowanie Bożego Słowa

To nie będzie przegląd studiów uniwersyteckich, ani żadnych kursów, szkoleń, czy podręczników. Chodzić mi tu będzie o pokazanie metod i narzędzi, począwszy od najprostszych, do samodzielnego studiowania Biblii. Continue reading Studiowanie Bożego Słowa