Posted on

Skąd i dokąd?

Skąd i dokąd?

1. Okres Wielkiego Postu to czas rozpamiętywania męki Jezusa Chrystusa, tego co On dla nas uczynił, dla naszego zbawienia. Uczestniczymy w tym czasie w Drodze Krzyżowej, w Gorzkich Żalach. Staramy się współczuć z Chrystusem. Doświadczyć choć w części ogromu jego cierpień i bólu. Continue reading Skąd i dokąd?

Posted on

Kazanie III – Kroki 8-12

Kazanie III – Kroki 8-12

1. Dwanaście zdań w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wywarło ogromny wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że milionom ludzi uratowały życie. Te dwanaście zdań to Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików. Po małych zmianach (alkohol zastąpiliśmy naszym problemem i grzechem) Kroki stały się podstawą naszych rekolekcyjnych rozważań. Continue reading Kazanie III – Kroki 8-12

Posted on

Kazanie II – Kroki 5-7

Kazanie II – Kroki 5-7

1. Nasze rekolekcyjne spotkania poświęcone są Dwunastu Krokom. Jest to krótki, zajmujący pół kartki, zbiór zasad, na których Anonimowi Alkoholicy opierają swoje wysiłki osiągania trzeźwości. Kroki te stały się podstawą działania rozmaitych grup samopomocowych. Wreszcie Kroki te mogą stać się pomocą dla tzw. „normalnych” ludzi – dla nas. Continue reading Kazanie II – Kroki 5-7

Posted on

Miłosierdzie Boga

Miłosierdzie Boga

3. dzień rekolekcji

Miłosierdzie Boga to zapomniana twarz Boga. Mimo, że cała Biblia jest historią miłości Boga do człowieka to często zauważa się w niej inne rzeczy – też ważne, ale jeśli pominie się tę najważniejszą to z całości powstanie karykatura. Uczy się dzieci, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale często zapomina się, by te dzieci usłyszały, że przed dniem sądu będzie dzień miłosierdzia. Zapomina się, by nauczyć je, by doświadczyły w swoim życiu Bożej miłości i miłosierdzia. Uczą się i doświadczają, że Bozia ich skarżę a nie, że Bóg ich w sposób cudowny i bezwarunkowy kocha. Continue reading Miłosierdzie Boga

Posted on

Chrześcijańska nadzieja – kazanie na pogrzeb

Chrześcijańska nadzieja – kazanie na pogrzeb

Kazanie oparte na Pierwszej Prefacji o Zmarłych.

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę. Niezależnie czy zabiera nam małe dziecko, człowieka dojrzałego, czy też tego, kto przeżył już na tym świecie lat siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt. Śmierć zawsze przychodzi nie w porę i zawsze jest dla tych, którzy zostają trudnym pytaniem. Po co bowiem żyć na tym świecie, po co się rodzić, dorastać, zakładać swoją rodzinę, pracować? Po co trudzić się na tym świecie, który ktoś nazwał „łez padołem”, skoro w jednej chwili trzeba to wszystko zostawić i odejść? Continue reading Chrześcijańska nadzieja – kazanie na pogrzeb

Posted on

Małżeńskie fundamenty – kazanie na ślub

Małżeńskie fundamenty – kazanie na ślub

Kazanie oparte na 1Kor 13 (Hymn o miłości) i Mt 7,24-27 (Dobra i zła budowla)

Przed stu laty w pewnej parafii postanowiono zbudować nowy kościół. Stary drewniany kościółek był już zbyt mały i zbyt zniszczony. Nie można go było rozbudowywać czy remontować – trzeba było budować coś zupełnie nowego. Continue reading Małżeńskie fundamenty – kazanie na ślub