Posted on

Ruiny Jeruzalem

Bóg mówi i świat mówi. Bóg chce nam przekazać swoją prawdę i świat swoją. Continue reading Ruiny Jeruzalem

Posted on

Trzasnąć drzwiami w starej ruderze

I niedziela Adwentu, C

Dzisiejsze czytania: Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Łk 21,25-28.34-36

Jaki chrześcijański jest ten kraj! W każdej większej miejscowości wieże kościoła, czasem kilka, na rozstajach dróg i na obrzeżach wiosek krzyże i figurki. Prawie w każdym mieście ulica i pomnik Jana Pawła II. W całym kraju setki szkół, które za patrona przyjęły papieża – Polaka. Continue reading Trzasnąć drzwiami w starej ruderze

Posted on

Pozory i prawda pobożności

Msza św. „radiowa”, Płock – Katedra, 12 XI 2000

1. Ewangelia dzisiejsza jest krótka w ilości słów, ale jak zwykle bogata w treści. Napisana tyle set lat przed nami a będąca tak aktualna dla współczesności. Bo czy nie ma wśród nas ludzi lubiących zajmować pierwsze miejsce, lubiących pochlebstwa, ukłony i to, by ich ludzie chwalili jak owych uczonych w Piśmie? I czy nie ma wśród nas ludzi biednych, pozbawionych środków do życia jak owa wdowa? Continue reading Pozory i prawda pobożności

Posted on

Wybrani i posłani – do katechetów 2001

Księże Biskupie, Siostry i Bracia!

Jezus był pełen miłości, życzliwości i dobroci. Właściwe dla Niego słowa, podstawowe terminy, zwroty to: „odpuszczają ci się twoje grzechy”, „i ja ciebie nie potępiam”, „dziś ze mną będziesz w raju”. Były jednak momenty, gdy ogarniał go gniew, gdy widać było działające w nim emocje. Było to wtedy, gdy spotykał faryzeusza. Nie każdego faryzeusza, ale tego, któremu zawdzięczamy współczesne rozumienie tego słowa, człowieka, dla którego wiara i Bóg były tylko pobożną maską kryjącą wszelkie plugastwo. Wtedy język Jezusa się zmieniał, mówił: „węże”, „plemię żmijowe”, „groby pobielane”, „biada wam”. Continue reading Wybrani i posłani – do katechetów 2001

Posted on

Uczyńmy ten świat lepszym

Uczyńmy ten świat lepszym.
Jest takie jedno przykazanie, które jest prawie nieznane. Rzadko o nim pamiętamy, często nie wiemy nawet, że jest to przykazanie. Tymczasem jest to pierwsze przykazanie, jakie występuje w Piśmie Świętym. Bóg po stworzeniu świata rzekł do człowieka: „(…) Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną.” (Rdz 1,28a) Continue reading Uczyńmy ten świat lepszym

Posted on

Bóg chce, byśmy byli Kimś a nie bublem

W czasie naszych rekolekcji wspominaliśmy zamach terrorystyczny 11 września. Porwano cztery samoloty – dwa z nich zniszczyły World Trade Center, jeden uderzył w Pentagon. W czwartym samolocie zamachowcom nie udało się doprowadzić do zniszczeniu Białego Domu lub Kapitolu. – takim był prawdopodobnie ich cel – samolot spadł w okolicach Shanksville w Pensylwanii – o dwadzieścia minut lotu do Waszyngtonu. Continue reading Bóg chce, byśmy byli Kimś a nie bublem

Posted on

Bądźcie wdzięczni za każdą minutę swojego życia

Jak jednak być wdzięcznym, gdy w naszym życiu, wokół nas, jest tyle okropieństw? Ogarnia nas przerażenie, gdy słyszymy o kolejnym samobójczym ataku, szaleńcu strzelającym do ludzi na ulicy, seryjnym gwałcicielu-mordercy, czy uczniu, który przynosi broń do szkoły i strzela z niej do swych kolegów. Continue reading Bądźcie wdzięczni za każdą minutę swojego życia