Posted on

Niebieska czy czerwona?

4 Niedziela Wielkiego Postu, A; 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41; Winnica 26 marca 2017 roku. Continue reading Niebieska czy czerwona?

Posted on

Wspólna kasa z Bogiem

4 Niedziela Wielkiego Postu, A, 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41; Winnica, 3 kwietnia 2011 roku. Continue reading Wspólna kasa z Bogiem

Posted on

Jak świętować Triduum Paschalne?

4 niedziela Wielkiego Postu, Joz 5,9-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,18; Łk 15,1-3,11-32, 14 marca 2010 roku. Continue reading Jak świętować Triduum Paschalne?