Posted on

Otwórz moje oczy

6 niedziela zwykła, A; Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37; Winnica 12 lutego 2017. Continue reading Otwórz moje oczy