Posted on

Stajenka otwiera drzwi

Narodzenie Pańskie, B; Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; Winnica 25 grudnia 2014 roku.
Continue reading Stajenka otwiera drzwi