Posted on

Wypuść ziemię z ręki

4 Niedziela Wielkiego Postu, B; 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 ; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21 ; Winnica 11 marca 2018. Continue reading Wypuść ziemię z ręki