Posted on

Chciwość pieniędzy

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. (1Tm 6,10)

Pieniądze są bardzo potrzebne. Są także potrzebne do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Pieniądze są także pokusą, i to bardzo silną.

Historia Kościoła w Polsce doprowadziła do stanu, w którym finanse parafii skupione są w ręku proboszcza. Pozostają praktycznie bez żadnej kontroli i nadzoru. Można powiedzieć, że w zasadzie każdy proboszcz odpowiada tylko przed Bogiem i historią. Jeśli któryś uzna, że Boga się nie boi a historia go nie obchodzi to może być bardzo źle. Continue reading Chciwość pieniędzy