Posted on

Sankami po piachu

Niedziela Chrztu Pańskiego, Lb 6,22-27; Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11; Winnica 7 stycznia 2018. Continue reading Sankami po piachu