Posted on

Przyjaciele Boga

Święto św. Kazimierza Królewicza, Dni Spowiedzi – początek peregrynacji ikony „Jezus z przyjacielem”, Syr 51,13-20; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Flp 3,8-14; Łk 21,36; J 15,9-17; Winnica 4 marca 2015 roku.
Continue reading Przyjaciele Boga