Posted on

Tron łaski

29 Niedziela Zwykła, B; Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45; Winnica 21 października 2018. Continue reading Tron łaski