Posted on

Kler 2. Ostatnia krew

31 Niedziela Zwykła, B; Pwt 6,2-6, Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab, Hbr 7,23-28, J 14,23, Mk 12,28b-34; Winnica 04 listopada 2018. Continue reading Kler 2. Ostatnia krew