Opublikowano Jeden komentarz

Biblia Pierwszego Kontaktu – zebranie wniosków i pomysłów 2023

Biblia Pierwszego Kontaktu to pomysł w jaki sposób wprowadzać dzieci w czytanie Pisma Świętego.

Nie mówimy w tym momencie o wszystkich Bibliach dla maluchów – ilustrowanych, kolorowanych, rymowanych, opowiadanych. Mówimy o tym momencie rozwoju dziecka, w którym dziecko zaczyna samodzielnie czytać i powinno wziąć do ręki prawdziwy tekst Pisma Świętego.

Pierwszy wniosek jest jednocześnie prosty i fundamentalny.

Wprowadzenie dziecka w czytanie Biblii powinno być stopniowe.

Gdy dziecko z II czy III klasy szkoły podstawowej dostaje całe Pismo Święte lub choćby Nowy Testament, to otwierając je styka się z niezliczoną ilością stron, małym drukiem tekstu i jeszcze mniejszymi literami napisane jest coś na dole. Są jakieś cyferki, jakieś gwiazdki. Nie ma ilustracji.

Może się wtedy zrodzić najbardziej fatalna myśl:

To nie jest dla mnie!

Z tą myślą przeżywa się często całe życie.

Dlatego pierwsza PRAWDZIWA Biblia to powinny być wypisy – wybrane fragmenty Ewangelii. Nie powinno ich być dużo. Podane zaś być powinny w sposób, który dziecko zna ze szkoły, ze swoich czytanek i lektur – duże litery, duże marginesy, dużo światła. Dziecku dalej potrzebna jest wizualizacja, potrzebne są zatem ilustracje.

Dobra Nowina dla dzieci jako Biblia Pierwszego Kontaktu

Założenia przyjęte powyżej przyświecały nam przy tworzeniu “Dobrej Nowiny dla dzieci”.

“Dobra Nowina dla dzieci” to 38 fragmentów Ewangelii. Całość w dużym formacie, dużą czcionką z ilustracjami.

Szczególy poznasz [KLIKNIJ TUTAJ]

Taką Biblię rekomendujemy dziecku z II, III klasy szkooły podstawowej. Może to być w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii. Wypisy są zgodne z programem “Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii”. Może to być także pamiątka Pierwszej Komunii.

Dziecku potrzebne jest prowadzenie.

To za mało – dać dziecku Pismo Święte. Trzeba jeszcze pomóc, by je czytało, czerpało z tego korzyść i radość. Potrzebny jest zatem przewodnik. Najlepszym przewodnikiem będą rodzice, którzy razem z dzieckiem będą czytać lub rozmawiać o przeczytanym fragmencie. Jednak i rodzicom potrzebna jest pomoc.

Taką pomocą są ćwiczenia “Czytamy Dobrą Nowinę”.

To nic innego jak karty pracy stworzone dla każdego fragmentu.

Szczególy poznasz [KLIKNIJ TUTAJ]

Parafialna, biblijna katecheza dzieci w klasie IV – korekta i zamysł wydania II

“Czytamy Dobrą Nowinę” wydaliśmy w podwójnej wersji. W formie broszury – jak na zdjęciu powyżej, do indywidualnej pracy z dzieckiem w rodzinie. Oraz w formie, która może być użyta do katechezy parafialnej w klasie IV. Wtedy dziecko (dzieci) otrzymuje na początku roku skoroszyt a w kolejne niedziele, w kościele, dostaje kolejne, luźne kartki, które wpina w skoroszyt. W domu, najlepiej z rodzicami, wykonuje zadania z karty pracy. Na zakończenie otrzymuje specjalny dyplom.

Ta forma prafialnej katechezy biblijnej została zainicjowana we wrześniu 2022 roku. Przygotowano materiały dla 2.000 dzieci i praktycznie cały nakład rozprowadzono. Był to czas zbierania doświadczeń.

Przygotowując się do nowego roku przygotowujemy nieco zmienioną wersję – wydanie II. Nie jest jeszcze dostępne.

Karty pozostaną niezmienione, ale niektóre będą wydrukowane po dwóch stronach kartki. Rozłożenie 38 kart w ciągu roku szkolnego jest nieco kłopotliwe. Kłopotem jest także dobre ułożenie kart. W nowej wersji kartek będzie 28 (niektóre jak mówiłem podwójne) i łatwiej będzie je ułożyć.

Ułożenie dotyczy czterech grup perykop. Pierwsza to fragmenty podkreślające, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Zaczynamy ten cykl we wrześniu/październiku, kończymy przed adwentem. Drugi cykl to fragmenty podkreślające człowieczeństwo Jezusa. Realizowany będzie w Adwencie i Bożym Narodzeniu. To perykopy Zwiastowania i Narodzenia. Trzeci cykl to Jezus nauczyciel – mamy tu fragmenty jego nauczania, głównie przypowieści. By zdążyć przed Środą Popielcową należy go zacząć z początkiem stycznia. Ostatni, czwarty cykl to Jezus Zbawiciel, są tu fragmenty od Ostatniej Wierzeczy, przez Męką i Zmartwychwstanie. Zaczynamy w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, kończymy tydzień po Wielkanocy.

Innym problemem było pozostawienie rzeczy pamięci i systematyczności rodziny. Były rodziny, które nie odbierały materiałów. Wnioskiem do II wydania jest zaplanowanie czterech punktów premiowych – po każdym cyklu dziecko powinno pokazać księdzu (katechecie, wyznaczonej osobie) segregator jako dowód swojej pracy i otrzymać naklejkę potwierdzającą “zaliczenie” kolejnego etapu. Będzie to na pewno mobilizujące.

Parafialna, biblijna katecheza dzieci w klasie V – wykluwanie pomysłu

Na wrzesień 2023 roku przygotowujemy kolejny krok w poznawaniu i wprowadzaniu dziecko w czytanie Pisma Świętego. “Podręcznikiem” do tego etapu będzie cały tekst Ewangelii według św. Marka w tłumaczeniu Edycji Świętego Pawła. Format ksiązki będzie A4, tekst duży, dużo przestrzeni.

Do szesnastu rozdziałów będzie przygotowanych 16 kart. Będzie to także podwójna wersja – indywidualna oraz do zastosowania w formie katechezy parafialnej, z rozdawaniem kart w niedziele ( co tydzień lub co dwa tygodnie).

Karta pracy zawierać będzie wyjaśnienia oraz wezwanie do własnej pracy z tekstem Pisma Świętego w formie Bible Journalingu. Dziecko będzie mogło podkreślać, rysować ramki, stawiać wykrzykniki, znaki zapytania i różne symbole, kolorować, ozdabiać, streszczać, notować swoje myśli, przepisywać najpiękniejsze zdania, szkicować i rysować.

Stąd dużo przestrzeni a nawet całe wolne strony – przy każdym rozdziale będzie jedna pusta strona.

Parafialna, biblijna katecheza dzieci w klasie VI – plany na przyszłość

Tymi planami jest stworzenie wypisów – tym razem z całego Pisma Świętego, które w sposób szkicowy, ale jednak całościowy, ukazały całą historię Biblijną. Oprócz wypisów zaplanujemy jakąś formę rocznej formacji w oparciu o takie wypisy.

A potem? Liczymy, że po takim trzyletnim przygotowaniu dziecko sięgnie po dorosłę wydanie Pisma Świętego.

Potrzebujemy twoich pomysłów, ocen, recenzji

Potrzebujemy twojej pomocy, zwłaszcza gdy znasz “Dobrą Nowinę dla dzieci”, ćwiczenia “Czytamy Dobrą Nowinę” lub próbowałeś organizować katecheze w parafii w oparciu o te materiały.

Proszę o merytoryczne komentarze.

1 komentarz do “Biblia Pierwszego Kontaktu – zebranie wniosków i pomysłów 2023

  1. Biblia swietna.
    Dla starszych dodalabym jeszcze wiecej opisów miejsc Ziemi Swietej, tego jak zyli Izrealici

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *