Opublikowano Dodaj komentarz

Dobra Nowina dla dzieci – Sąd ostateczny Mt 25,31-46

Kolejny fragment Dobrej Nowiny dla dzieci.

Zachęcam do recenzji kolejnej porcji tłumaczeń.

Nie róbmy tego jednak z powietrza tylko zaglądając do dosłownej wersji interlinearnej [TUTAJ]

Względnie konfrontując z innymi tłumaczeniami [TUTAJ]

Sąd ostateczny Mt 25,31-46

Syn Człowieczy – określenie Jezusa Chrystusa.

Mt 25

31. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie Swojej chwały.

32. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a On rozdzieli ludzi jak pasterz oddziela owce od kozłów.

33. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po swej lewej stronie.

34. Wtedy Król powie tym po swojej prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

35. Gdyż byłem głodny a daliście Mi jeść. Byłem spragniony daliście Mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście Mnie do siebie.

36. Byłem nagi, a ubraliście Mnie. Byłem chory, a odwiedliście Mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

37. Wtedy odezwą się sprawiedliwi, zgromadzeni po prawicy: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić?

38. Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię do siebie, lub nagim, a odzialiśmy Cię?

39. Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie?

40. A Król im odpowie: Jako prawdę podaję wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście to Mnie.

41. Następnie powie tym zgromadzonym po swej lewej stronie: Odejdźcie ode mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

42. Gdyż byłem głodny a nie daliście Mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście Mi pić.

43. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie. Byłem chory, a nie odwiedliście Mnie. Byłem w więzieniu, a nie przyszliście do Mnie.

44. Wtedy odezwą się i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu — i nie usłużyliśmy Ci?

45. Wówczas Król im odpowie: Jako prawdę podaję wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, tego Mnie nie uczyniliście.

46. I odejdą oni na wieczną karę, sprawiedliwi zaś odejdą do życia wiecznego.


Dobra Nowina dla dzieci GOTOWA!

Dla nabywców detalicznych oraz hurtowych – parafie, wspólnoty, sklepy
KLIKNIJ: https://funawi.pl/dobra-nowina-dla-dzieci-oferta/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *