Fundacja Nasza Winnica

Celem Fundacji Nasza Winnica jest czynienie dobra i wspieranie wartości chrześcijańskich. Jej fundatorem i prezesem zarządu jest ks. Zbigniew Paweł Maciejewski.

Fundacja Nasza Winnica została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 marca 2016 roku, repertorium A Nr 249/2016,  sporządzonym przez Notariusza Dorotę Pronobis-Prońską, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej  w Warszawie, ul. Hoża 5/7 lok.10.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 40 z późn. zm.), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną, jej siedziba jest Winnica. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Dane Fundacji

Fundacja Nasza Winnica

pl. Jana Pawła II 3

06-120 Winnica

tel. 501 231 895; e-mail fundacja@funawi.pl

NIP 5681619021

Regon 36478425800000

Numer KRS 0000624135

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – 2016-06-22;

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń – 2016-06-22

 

Konto Fundacji

Bank Pekao SA

10 1240 5309 1111 0010 6861 0358

Numer IBAN : PL 10 1240 5309 1111 0010 6861 0358

kod SWIFT/BIC  banku Pekao SA: PKOPPLPWXXX

Zarząd i rada fundacji

Zarząd Fundacji

prezes Zbigniew Paweł Maciejewski

Andrzej Jan Buźniak

Rada Fundacji

Anna Mierzejewska

Mariusz Kucharczyk

Edyta Kucharczyk

Łukasz Borowiec