Opublikowano 2 komentarze

Kazanie III – Kroki 8-12

Kazanie III – Kroki 8-12

1. Dwanaście zdań w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wywarło ogromny wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że milionom ludzi uratowały życie. Te dwanaście zdań to Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików. Po małych zmianach (alkohol zastąpiliśmy naszym problemem i grzechem) Kroki stały się podstawą naszych rekolekcyjnych rozważań. Czytaj dalej Kazanie III – Kroki 8-12

Opublikowano 2 komentarze

Kazanie II – Kroki 5-7

Kazanie II – Kroki 5-7

1. Nasze rekolekcyjne spotkania poświęcone są Dwunastu Krokom. Jest to krótki, zajmujący pół kartki, zbiór zasad, na których Anonimowi Alkoholicy opierają swoje wysiłki osiągania trzeźwości. Kroki te stały się podstawą działania rozmaitych grup samopomocowych. Wreszcie Kroki te mogą stać się pomocą dla tzw. “normalnych” ludzi – dla nas. Czytaj dalej Kazanie II – Kroki 5-7