Opublikowano Jeden komentarz

Przyjaciele Boga

Święto św. Kazimierza Królewicza, Dni Spowiedzi – początek peregrynacji ikony “Jezus z przyjacielem”, Syr 51,13-20; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Flp 3,8-14; Łk 21,36; J 15,9-17; Winnica 4 marca 2015 roku.

Ikona “Jezus z Przyjacielem”, malowana przez Krystynę Kilichowską www.ikony-art.com
Czytaj dalej Przyjaciele Boga

Opublikowano 12 komentarzy

On chce być blisko, bardzo blisko

6 Niedziela Zwykła, Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32,1-2.5 i 11; 1 Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45; Winnica 15 lutego 2015 roku.

Ikona “Jezus z Przyjacielem”, malowana przez Krystynę Kilichowską www.ikony-art.com
Czytaj dalej On chce być blisko, bardzo blisko