Opublikowano 2 komentarze

Kubek wody do picia

Podaj dalej...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

26. Niedziela Zwykła, B; (Lb 11, 25-29); (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14); (Jk 5, 1-6); Aklamacja (J 17, 17ba); (Mk 9, 38-43. 45. 47-48); Winnica 26 września 2021.

Dwie rzeczy chcę przypomnieć w tym kazaniu. Jedna i druga, obie razem, stanowią o istocie chrześcijaństwa. Gdy zabraknie choć jednej z nich, nasze chrześcijaństwo zaczyna mocno kuleć, jeśli w ogóle może się jeszcze nazywać chrześcijaństwem. Tym bardziej, gdy braknie obu tych rzeczy.

Cóż to takiego?

Pierwsza rzecz, to słuchanie Boga. Druga to robienie tego, co się usłyszało.

Te rzeczy są nierozłączne. Po cóż słuchać Boga, poznawać Jego wolę, gdy nie mamy zamiaru jej realizować? I na cóż nasze staranie i pracowitość, gdy tak naprawdę nie wiemy, czy nie jesteśmy pewni, gdzie zaangażować naszą gorliwość?

Zatem słuchaj Boga i rób to, co ci powie!

W zasadzie mógłbym już powiedzieć „amen”, jednak ten czy ów mógłby powiedzieć, że za krótko, zatem rozwińmy nieco te postawione tezy.

W Księdze Liczb czytamy: „Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim [z Mojżeszem]. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go (…) siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.” (Lb 11,25)

To co było zastrzeżone tylko dla wybranych osób, to co tylko czasami ulewało się nieco szerzej i tylko na trochę, w czasach Nowego Testamentu dane jest całemu Kościołowi.

Już Mojżesz o tym prorokował: „Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!” (Lb 11,29cd)

W Kościele nie może i nie powinno być tak, że to tylko ksiądz powołany jest to rozmowy z Bogiem a ludziom jedynie komunikuje się wynik tego spotkania i tej rozmowy.

Nie, po trzykroć nie. Każdy z nas ma osobisty przystęp do Boga, i każdy wezwany jest do spotkania, słuchania i rozmowy z Bogiem. Każdy ma Ducha, i w tym Duchu może poznawać wolę Bożą.

Gdy nie chcemy, boimy się lub z jakiś innych względów unikamy spotkania i słuchania Boga, to sprzeniewierzamy się swemu powołaniu, grzeszymy.

Każdy z nas przy chrzcie został namaszczony na proroka, kapłana i króla. Najczęściej z chrztu pamiętamy laną wodę – i to jest istota, ale później ksiądz namaszcza dziecko i mówi: „On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.”

To wielka godność, którą w sobie nosimy. Trzeba do niej dorastać. Zatem, gdy się modlisz to mniej mów a więcej słuchaj. Proś o poznawanie woli Bożej, bądź prorokiem.

A gdy już poznasz wolę Bożą, to nią żyj!

Jezus mówi: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7,21)

Nie gadanie a robienie Bożych rzeczy, nie słowa a czyny do których Bóg wzywa, nie idea a życie w Duchu jest ważne.

Można być bardzo aktywnym i nawet pobożnym a kompletnie rozminąć się z Bożą wolą: „Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Mt 7,22-23)

To jedne z najbardziej przerażających słów w Piśmie Świętym – Jezus do czyniących cuda w Jego imię mówi: „nie znam was”.

Można też czynić rzeczy małe i proste, a miłe Bogu. „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.” (Mk 9,41)

„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,21)

Słuchaj Boga i żyj tak, jak się to Bogu podoba.


2 komentarze do: “Kubek wody do picia

  1. Walczmy o Ducha Jezusa. W nim nadzieja i w nim przyszłość tego swiata. WALCZMY! Mało nas, ale damy radę.

  2. Jak zawsze bardzo madre slowa w homilii. Daja wiele do myslenia i rewizji zycia. Dziekuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *