Segregator z kompletem materiałów masz już w koszyku.

Materiały dla uczestników

Założeniem programu jest to, że każdy uczestnik po spotkaniu otrzymuje kartkę ze streszczoną katechezą i zadaniem do domu.

Możesz takie kartki drukować sam (masz pliki na płycie w swoim segregatorze). Możesz też kupić gotowe, wydrukowane materiały. A do tego okładki/skoroszyty.

Koszt materiałów i okładek dla jednego kandydata na rok to 5 zł.

Materiały dostępne są w pakietach dla 10 uczestników. Jak zostanie, to będziesz miał za rok.

UWAGA: na zdjęciu pakiety pakowane po 20 kompletów (tak pakowaliśmy kiedyś)

Możesz zamówić, możesz pominąć!