Pomoce do katechezy, konferencji lub kazania do dzieci o Mszy Świętej

Tekst i ilustracje książeczki “Skąd wzięła się i czym jest Msza święta”

Czego dotyczy oferta?

Tekst konferencji i ilustracje do prezentacji.

Tekst

Nie ma prawdziwego zrozumienia czym jest Msza święta, czym jest Eucharystia, bez pojęcia tego czym dla Żydów była i jest Pascha. Zatem treść katechezy sięga do postaci Mojżesza i wyprowadzenia Żydów z Egiptu, z domu niewoli. Pokazuje noc Paschy, w której krew zabitych baranków ocaliła Naród Wybrany. Nawiązuje potem do tego jak Żydzi pielęgnowali pamięć o tych wydarzeniach w czasie corocznej wieczerzy paschalnej. Jezus także wychowany został w tej tradycji, pielgrzymował z Maryją i Józefem do Jerozolimy własnie na święto Paschy. Ostatnia Wieczerza Jezusa była wieczerzą paschalną. Nie było na niej baranka, bo Prawdziwym Barankiem był na niej sam Jezus. Ostatnia Wieczerza to nie tylko ustanowienie Eucharystii, ale także antycypacja (spokojnie – w książeczce nie znajdziesz tego słowa) Golgoty i Zmartwychwstania. Każda Msza święta jest pamiątką, która nie tylko przypomina, ale także uobecnia te Tajemnice. Gdy widzimy białą Hostię, to oczyma wiary dostrzec powinniśmy Jezusa – Baranka, Ostatnią Wieczerzę, Krzyż i Zmartwychwstanie. Wiele osób, gdy ksiądz ukazuje Hostię opuszcza głowy. Katecheza zachęca, by w tym momencie patrzeć, widzieć i wierzyć.

Tekst podany jest w książeczce wraz z odpowiadającymi narracji ilustracjami.

Ilustracje

Jedenaście ilustracji o dużej rozdzielczości (2160 x 1540 px) i bez znaków wodnych.

Przykładowy plik w pełnej rozdzielczości [TUTAJ]

Wszystkie w podglądzie poniżej:

Zakres oferty

Nabyte pliki można wykorzystywać w swojej pracy katechetycznej, szkolnej, parafialnej, rekolekcyjnej.

Nie wolno ich rozpowszechniać.

Zamów teraz