Opublikowano 7 komentarzy

Chrystus, życie nasze

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; 1Kor 5,7b-8a; J 20,1-9; Winnica 5 kwietnia 2015 roku.

Ikona “Jezus z Przyjacielem”, malowana przez Krystynę Kilichowską www.ikony-art.com
Czytaj dalej Chrystus, życie nasze

Opublikowano 7 komentarzy

Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Wigilia Paschalna; Rdz 1,1-2,2; Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c; Rdz 22,1-18; Ps 16,5.8-11; Wj 14,15-15,1; Wj 15,1-2.4-5.17-18; Iz 54,4a.5-14; Ps 30,2.45-6.11-13; Iz 55,1-11; Iz 12,2.3-5; Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19,8-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,2-3, Ps 43,3.4; Rz 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mt 28,1-10; Winnica, 23 kwietnia 2011 roku. Czytaj dalej Ty ścieżkę życia mi ukażesz