Z mamą i tatą – oferta na webinar


Oferta ważna tylko:

Nowy program przygotowania dzieci
do Pierwszej Komunii Świętej

“Jak Przekonać Rodziców,
By Zaczęli Rozmawiać Z Dzieckiem O Bogu,
Modlili Się Z Nim, Czytali Pismo Święte
I Chodzili Razem Na Mszę Świętą?”

Inaczej czyli normalnie
– nowy (stary) pomysł na przygotowanie dzieci
do ich pierwszej Spowiedzi i Komunii.

Obejrzyj Prezentację Materiałów Programu
“Z Mamą I Tatą Do Pierwszej Komunii?”

Film prezentuje oprócz teczki dla prowadzącego także pakiet dla rodziny. Oferta niniejsza dotyczy tylko teczki. Pakiety będą dostępne pod koniec wakacji. W teczce znajduje się zebrany jeden komplet wszystkich materiałów dla rodziny – jako podręczny przykład dla prowadzącego.

Na Czym Polega Program
“Z Mamą I Tatą Do Pierwszej Komunii?”

Program polega na radykalnym przerzuceniu (przywróceniu) odpowiedzialności za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii na rodziców, z jednoczesnym życzliwym wsparciem rodziców w wykonaniu tego zadania.

Znaczącymi momentami przygotowania jest indywidualne spotkanie duszpasterza z rodziną – rodzice i dziecko – na początku przygotowania (historia na początku) oraz powtórnie ok. 3 tygodni przed uroczystością. Program zaczyna się festynem, który służy integracji, stworzenia więzi oraz stworzenia otwartej atmosfery.

Rok szkolny to trzy cykle przygotowań, na które składa się spotkanie ogólne oraz przekazywanie w kolejne niedziele materiałów dla dzieci i rodziców. Dzieci otrzymują kolejne komiksy przestawiające historię Jezusa z zachętą to poznania tych wydarzeń w Piśmie Świętym i odmówienia krótkiej modlitwy. Istotniejszą rzeczą jest pomoc dla rodziców – na kartce mają pomysł / instrukcję / scenariusz na przeprowadzenie religijnej rozmowy z dziećmi.

Ważną rzeczą jest przemodelowanie nastawienia księdza do całego zadania – ze strażnika, poganiacza i kontrolera do osoby naprawdę życzliwej i wspierającej rodziców, jacy by oni nie byli. 

“Co Zawiera Program
Z Mamą I Tatą Do Pierwszej Komunii?”

Pakiet materiałów dla prowadzącego księdza (Wszystko zapakowane w teczkę zamykaną gumką).

 • Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii. Nowa (stara) wizja przygotowania dzieci. Pastoralne nawrócenie księży, katechetów i rodziców. Jest to zeszyt zawierający wprowadzenie w program – jego filozofię, metodologię i treści.
 • Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii. Program i pomoce dla duszpasterzy. Jest to Zeszyt omawiający szczegółowo zasady programu.
 • Wykaz przykładowych kazań kerygmatycznymi ze strony funawi.pl z linkami do ich łatwego odnalezienia.
 • Dostęp do filmów pokazujących początkową rozmowę duszpasterza z rodziną i rozmowę “dopuszczającą” do Pierwszej Komunii.
 • Dostęp do potrzebnych plików z możliwością ich edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 • Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii. Pomoce dla rodziców i dzieci. Są to zebrane i wpięte w skoroszyt wszystkie materiały, które przez rok otrzymuje rodzina.

Broszura:

Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii. Nowa (stara) wizja przygotowania dzieci. Pastoralne nawrócenie księży, katechetów i rodziców.

Zawiera następujące rozdziały:

 • Historie dające do myślenia i wnioski z nich płynące. Jakie doświadczenia moje i innych księży wpłynęły na powstanie tego programu?
 • Jak w praktyce może wyglądać przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii w wykonaniu rodziców? Program przygotowania w przystępnej syntezie pozwalającej uchwycić sens całości.
 • O czym jeszcze warto pamiętać? Msza Święta z udziałem dzieci i rezygnacja z siłowych rozwiązań Program przygotowanie w całokształcie pracy duszpasterskiej.
 • Aneks: Jak zlikwidować Pierwszą Komunię Świętą? Kontrowersyjne postawienie sprawy, by zmusić do innego myślenia o Pierwszej Komunii.

Broszura:

Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii. Program i pomoce dla duszpasterzy.

Zawiera następujące rozdziały:

 • Co jest potrzebne do realizacji programu?
 • Schemat organizacyjny programu “Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii”
 • Zapisy
 • Cykl wstępny
 • Cykl I
 • Cykl II
 • Cykl III
 • Ostatnia prosta, próby i Uroczystość
 • Aneks 1. List do rodziców
 • Aneks 2. Schemat rozmowy wstępnej z rodzicami dziecka pierwszokomunijnego i dzieckiem
 • Aneks 3. Deklaracja, okładki i terminy
 • Aneks 4. Schemat spotkania ogólnego
 • Aneks 5. Materiały niedzielne dla rodziców i dzieci
 • Aneks 6. Schemat rozmowy z dzieckiem i rodzicami przed Uroczystością
 • Aneks 7. Uwagi na temat Mszy Świętej z udziałem dzieci
 • Aneks 8. Uwagi na temat prób, spowiedzi, uroczystości i białego tygodnia
 • Aneks 9. Spotkanie integracyjne – festyn
 • Aneks 10. Uwagi na temat finansów

Wykaz przykładowych kazań kerygmatycznymi, dostęp do filmów i dostęp do potrzebnych plików to zestaw gotowych linków w przyjaznej formie (krótkie i schematyczne) prowadzących do odpowiednich miejsc w Internecie, niektóre dostępne tylko dla nabywców programu.

“Jakie Korzyści Osiągamy
Korzystając Z Programu?”

Program daje:

 • Rozbudowane wprowadzenie w “filozofię” programu, pokazuje nie tylko “CO ROBIĆ?”, ale przede wszystkim “DLACZEGO TAK?”
 • Gotowe scenariusze rozmowy z rodziną i dzieckiem na początku i końcu przygotowania.
 • Gotowy schemat spotkania ogólnego, który aktywizuje rodziców. Nie będziesz tylko gadał i gadał.
 • Gotowe materiały dla rodziców i dzieci – na 22 niedziele i trzy spotkania ogólne, do pracy w domu.

“Jak Dobrze Prowadzić
Mszę Świętą Z Udziałem Dzieci?

Program zawiera propozycję i rady dotyczące niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci. Takie niedzielne zgromadzenie powinno z jednej strony być atrakcyjne, dynamiczne i szanujące psychologię dziecka. Jednocześnie powinno być prawdziwym duchowym przeżyciem, pozwalającym doświadczyć sacrum. 

Znajdziesz w programie adaptacje zaczerpnięte z “Dyrektorium Mszy Św. z udziałem dzieci” a także kilka eksperymentów liturgicznych.

“Ile To Wszystko Będzie Kosztować?

Materiały i pomysły pozwalające sensownie przeprowadzić roczne przygotowanie dla rodziców warte są każdej ceny.

Konkretna finansowa inwestycja to:

67,00 zł 33,50 zł teczka prowadzącego

Tylko dla decydujących się w ciągu 15 minut
po tym czasie nastąpi przekierowanie do stałej oferty
z wyższą ceną

Dochód Fundacji Nasza Winnica przeznaczony jest na finansowanie wartościowych, chrześcijańskich i społecznych inicjatyw. Autor programu nie czerpie z wydawnictwa żadnych finansowych profitów.

Oferta ważna tylko: