Internetowy dodatek do poradnika:

Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza?

Biblioteka
trudnych czasów

W tym miejscu znajdziesz materiały do wykorzystania w osobistej lub grupowej (domowej) formacji.

Są to treści książeczek wydawanych przez Fundację Nasza Winnica. Przeformatowane do A4, w formie plików PDF. 

Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza - wersja PDF

E-bookowa wersja poradnika: "Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza?"
KLIKNIJ tytuł lub okładkę - pobierz plik PDF

Rachunek zdumienia

Dobry rachunek sumienia, bazujący na tradycji ignacjańskiej.
KLIKNIJ tytuł lub okładkę - pobierz plik PDF

Dzielenie się Ewangelią

Kilkustronicowy (5 stron A4) materiał omawiający "Dzielenie się Ewangelią", grupową metodę pracy z Pismem Świętym.
KLIKNIJ tytuł lub okładkę - pobierz plik PDF

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte?

Prosty i skuteczny przewodnik (33 strony)po codziennej lekturze Biblii, który systemowo przeprowadza przez wszystkie Księgi i pozwala uchwycić ich sens. Wersja internetowa drukowanej książki wydaej przez Fundację Nasza Winnica.
KLIKNIJ tytuł lub okładkę - pobierz plik PDF

Praktyczny Kurs Modlitwy

Poradnik (11 stron A4) wprowadzający w uproszczoną wersję modlitwy lectio divina. Ksiązka wydana pierwotnie przez Fundację Nasza Winnica.
KLIKNIJ tytuł lub okładkę - pobierz plik PDF

Kwestie medyczno-praktyczne

JAK ŻYĆ Z WIRUSEM COVID-19

Poradnik dra Włodzimierza Berdychowskiego

Różności

Co to jest Liturgia Godzin? [TUTAJ

Strona z Liturgią Godzin [TUTAJ]

Szukaj aplikacji na komórkę lub tablet: 

Ta aplikacja oprócz Liturgii Godzin ma także czytania na każdy dzień i tekst Pisma Świętego.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia.simple&hl=pl 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid&hl=pl

 

Co to jest Liturgia Godzin? [TUTAJ

Strona z Liturgią Godzin [TUTAJ]

Szukaj aplikacji na komórkę lub tablet: 

Ta aplikacja oprócz Liturgii Godzin ma także czytania na każdy dzień i tekst Pisma Świętego.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia.simple&hl=pl 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid&hl=pl

 

To co poniżej znajdziesz w pliku PDF [TUTAJ: błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

To co niżej w masz w pliku PDF Jak przyjmować komunię duchową

JAK PRZYJMOWAĆ Komunię duchową?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Modlitwa Komunii duchowej według Papieża Franciszka

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

Szkoła pojednania

ks. Krzysztof Mierzejewski 

TUTAJ: http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/szkola-pojednania_id1070

Pomysły i inspiracje na rodzinne przeżycie Triduum Paschalnego. Proszę nie traktować tego sztywno i dogmatycznie – raczej jako przykład i inspiracje.

1.

Nabożeństwo Słowa Bożego w rodzinie (Domowa liturgia Słowa)

Przedstawiamy propozycję nabożeństwa, które może być praktykowane w naszych domach, wraz z wprowadzeniem i wyjaśnieniem przebiegu nabożeństwa.
 
2.

Teksty liturgiczne do modlitwy rodzinnej w domach na czas Triduum Paschalnego

 
3.

Domowa liturgia Wielkiego Tygodnia – zrób to (nawet) sam

KLIKNIJ: http://wiez.com.pl/2020/03/30/domowa-liturgia-wielkiego-tygodnia-zrob-to-nawet-sam/