Jak czytać i rozumieć Biblię

Byłeś już w naszym sklepie? Sądzę, że mamy sporo książek, które mogą cię zainteresować. [KLIKNIJ]

Dla tych, którzy chcą przeczytać całą Biblię!

“Czy Wiesz Już,
Jak Przeczytać I Pojąć
CAŁE
Pismo Święte?”

Prosty i skuteczny przewodnik po codziennej lekturze Biblii,
który systemowo przeprowadza przez wszystkie Księgi
i pozwala uchwycić ich sens

Obejrzyj krótkie (2’44”) wprowadzenie:

Solidny przewodnik Książka w fajny, syntetyczny i jasny sposób podpowiada, jak czytać Biblię, a tym samym pozwala na znalezienie motywacji i chęci do czytania, a wręcz fascynacji Biblia, jak dobra książka. Polecamautor opinii: Ewelina Szewczyk-Pios

Książeczka bardzo zachęciła mnie do czytania Biblii, po pierwszych kilku dniach mam wrażenie że w końcu przy kolejnej próbie czytania Pisma Świętego coś do mnie dociera i zaczęłam rozumieć to co czytam, a jeżeli rozumiem to znaczy że też to we mnie wnika, a przecież chyba o to chodzi, aby słowa Boga do mnie docierały 🙂autor opinii: Kasia

“Biblijna Historia Upadku Komunizmu”

Spotkałeś się być może z różnymi analizami upadku komunizmu. Jeśli była w nich prawda to tylko cząstkowa. Komunizm upadł z powodów, których nie znajdziesz w książkach do historii.

Od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przez lata osiemdziesiąte, za pośrednictwem Ruchu Światło-Życie, z inicjatywy Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, trafiło do Polski ok. 1.400.000 egzemplarzy Biblii.

Oczywiście nie zadrukowany papier obalił komunę, ale ludzie, którzy czytając Słowo Boże otwierali się na moc Boga. I ta moc zwyciężyła.

I tego  się trzymaj – Słowo Boga ma moc, której doświadczają ci, którzy po to Słowo sięgają. Sięgają stale!

“Błędne Mniemania Dotyczące >Grubości< Biblii”

Zastanów się przez chwilę. Które dzieło zawiera więcej wyrazów, Biblia czy Trylogia Henryka Sienkiewicza? Okazuje się (wyniki ankiety poniżej), że mamy bardzo zróżnicowane i najczęściej błędne wyobrażenia na temat “grubości” Biblii.

Prawda jest taka, że Biblia zawiera nieco mniej wyrazów niż Trylogia.

Jest to rzeczywiście gruba księga, ale nie przesadzajmy, jej przeczytanie w całości nie jest jakimś niezwykłym wyczynem.

Bez wielkiego trudu można Biblię przeczytać w całości, choć najczęściej nie wystarczy chcieć.

“Jaki Mamy Problem Z Czytaniem Całej Biblii?”

Martin Eden (bohater książki Jacka Londona z 1909 roku) jak postanowił uzupełnić swoje braki w wykształceniu wpadł do biblioteki i chciał czytać wszystko po kolei od pierwszej półki, pierwszego regału z brzegu.

Śmiejemy się trochę z tego a najczęściej sami popełniamy ten błąd w odniesieniu do Biblii. Zapominamy, że Biblia to nie jedna książka, ale właśnie cała biblioteka. W tej bibliotece książki ułożone są według pewnego porządku, ale to NIE JEST porządek czytania.

Biblii nie czyta się od “deski do deski”. Gdy o tym zapominamy narażamy się łatwo na zniechęcenie. Po stosunkowo łatwym pokonaniu Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia grzęźniemy w genealogiach, opisach obrzędów, przepisach prawa Księgi Liczb i Księgi Kapłańskiej i… bardzo często kończy się przygoda.

Tak jak w bibliotece dobrze jest mieć zaprzyjaźnioną bibliotekarkę, która znając nas powie: “Poleciłabym Pani, na początek, …..” Tak warto mieć dobry przewodnik na podróż przez Biblię.

“Dlaczego Różne Plany Czytania Całej Biblii
Nie Rozwiązują Problemu?”

Znajdziemy w Internecie najrozmaitsze roczne, dwuletnie czy trzyletnie “plany” czytania całej Biblii. Są to rozkłady, które przydzielają na każdy dzień “porcję” rozdziałów. Po przeczytaniu możemy sobie “odhaczyć” wykonane zadanie. I tak przez rok, dwa lub trzy, przechodzi się przez całość tekstu Biblii.

Na pewno te plany mogły komuś pomóc, ale ich podstawową wadą jest najczęściej “brak klucza”. Plany te najczęściej idą Metodą Martina Edena – zaczynają od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i idą do ostatniego rozdziału Apokalipsy.

Jedynym kluczem jest czasem próba walki z nudą. Są plany, które każą każdego dnia przeczytać coś ze Starego Testamentu i coś z Nowego, i okrasić to jeszcze Psalmem.

Potrzebujemy lepszego klucza.

“Jak Czytać I Rozumieć Pismo Święte? – oryginalny
system [KLUCZ] do przeczytania całej Biblii”

Książeczka

Jak Czytać I Rozumieć Pismo Święte?

rozwiązuje wiele problemów

Jej tajemnicą jest znalezienie oryginalnego i prostego klucza do przeczytania całej Biblii.

Właśnie zacząłem studiować Biblię z pomocą super mini książeczki “Jak czytać i rozumieć Pismo Święte”. Uważam, że w/w książeczka napisana jest bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem. Czytanie Biblii przy pomocy tejże książeczki staje się odkrywcze i wręcz wciągające, ponieważ znane nam (bardziej lub mniej) treści układają się w logiczną i zrozumiałą całość. Jednak co więcej i jak dla mnie to najważniejsze w/w książeczka zmobilizowała mnie do codziennego bycia ze Słowem Bożym, Słowem, które buduje wiarę, niesie nadzieję i rozpala w nas miłość. Polecam i wzniosłej lektury nie w/w książeczki lecz Pisma Św. (przy pomocy tejże książeczki)autor opinii: Adam Tarasiuk

Rzeczowo, zwięźle o wędrówce przez Biblię. Zachęca do lektury Biblii. Każdy, kto zdecyduje się wreszcie przeczytać Biblię (ja też mam to przed sobą) będzie miał bardzo ułatwione zadanie. Będę zachęcała do czytania Biblii wg wskazówek p. Ilony Krawczyk-Krajczyńskiej.autor opinii: Emilia Kryk-Matthes

Książeczka jak drogowskaz, prosta, krótka, prowadząca do celu. Czytam list Boga skierowany do mnie. Dziękuję!autor opinii: Alina Jakubowska

Chcesz go poznać bliżej? Czytaj dalej! 

“Poznaj Teraz Nowy Sposób
Na Przeczytanie Całej Biblii”

Książeczka “Jak czytać i rozumieć Pismo Święte?” proponuje trzy kroki.

Krok 1. – Nić przewodnia

Książeczka wyodrębnia z całego Pisma Świętego 33 tematy – są to osoby, epoki, wydarzenia. Będą one tworzyć rozdziały książeczki.

Oto one:

Abraham, Izaak, Jakub, Józef i bracia, Niewola, Wyjście z Egiptu i wędrówka do Kanaanu, Jozue, Czasy Sędziów, Saul, Dawid, Salomon, Podział i upadek północnego królestwa, Eliasz, Elizeusz, Upadek Judy i niewola babilońska, Izajasz, Jeremiasz, Prorocy mniejsi, Ezechiel, Daniel, Powrót z niewoli babilońskiej i odbudowa świątyni Jerozolimskiej (Zorobabela), Czasy Machabeuszów, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księgi Mądrości, Stworzenie, upadek i przymierze, Jan Chrzciciel i narodziny Jezusa, Nauczanie Jezusa, Cuda Jezusa, Męka i Zmartwychwstanie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, Listy innych Apostołów, Apokalipsa św. Jana.

Do każdego tematu dodano bardzo krótkie wprowadzenie. Na przykład:

Abraham

Historia biblijna zaczyna się od Abrahama. Niezwykły człowiek wiary i modlitwy, pierwszy z patriarchów. Bezgranicznie zaufał Bogu, który niejednokrotnie do niego przemawiał. Sędziwy Abraham nazywany jest ojcem narodów.

Albo:

Dawid

Był bardzo młody, kiedy został namaszczony na następcę Saula. Skromny i utalentowany pasterz przeszedł jednak długą, niebezpieczną drogę zanim cały lud Izraela uznał w nim króla. Pomimo błędów jakie popełniał, Bóg nie odwrócił się od niego, a lud miał w nim sprawiedliwego i walecznego władcę.

Do każdego tematu podano następnie kilka fragmentów, które w wybiórczy, syntetyczny i szybki sposób dawać będą ogólne pojęcie o danej osobie, epoce, wydarzeniu, księdze:

Na przykład nić przewodnia do Abrahama wygląda tak:

Rdz 12-13

Rdz 18, 1-15

Rdz 21, 1-8

A do Dawida tak:

1Sm 16, 1-13

1Sm 17,32-58

1Sm 18,5-16

1Sm 24

2Sm 5,1-15

2Sm 7-8

2Sm 11,1-12,25

Dzięki “nici przewodniej” bardzo szybko zdobywamy “bazę” – ogólne pojęcie o całości tematów Biblii.

Krok 2. – Kręgosłup

“Kręgosłup” to pogrubienie “nici przewodniej”. Wracamy do poznanych już epok, osób i wydarzeń i w ponownej lekturze dodajemy kolejne historie – fragmenty Pisma Świętego. W ten sposób powtarzamy, utrwalamy i rozszerzamy tematy.

Kręgosłup to pion dla całego ciała. Dzięki niemu mamy w przewodniku schemat powiązanych ze sobą epok, osób i wydarzeń. Dzięki temu w późniejszej lekturze całych ksiąg będziemy mogli je osadzić w konkretnym etapie biblijnej historii.

Cały temat dla Abrahama wygląda tak:

Abraham

Historia biblijna zaczyna się od Abrahama. Niezwykły człowiek wiary i modlitwy, pierwszy z patriarchów. Bezgranicznie zaufał Bogu, który niejednokrotnie do niego przemawiał. Sędziwy Abraham nazywany jest ojcem narodów.

Nić przewodnia

Rdz 12-13

Rdz 18, 1-15

Rdz 21, 1-8

Kręgosłup

Rdz 12-14

Rdz 15-19

Rdz 21-22

A dla Dawida tak:

Dawid

Był bardzo młody, kiedy został namaszczony na następcę Saula. Skromny i utalentowany pasterz przeszedł jednak długą, niebezpieczną drogę zanim cały lud Izraela uznał w nim króla. Pomimo błędów jakie popełniał, Bóg nie odwrócił się od niego, a lud miał w nim sprawiedliwego i walecznego władcę.

Nić przewodnia

1Sm 16, 1-13

1Sm 17,32-58

1Sm 18,5-16

1Sm 24

2Sm 5,1-15

2Sm 7-8

2Sm 11,1-12,25

Kręgosłup

1Sm 16-18

1Sm 19-22

1Sm 23-27

1Sm 28-31

2Sm 1-4

2Sm 5-8

2Sm 13-17

2Sm 18-24

 

Krok 3. – Cegły

Gdy mamy już zbudowany kręgosłup możemy przystąpić do systematycznej lektury poszczególnych ksiąg. Przy ich czytaniu napotykać będziemy poznane już fragmenty – będzie to kolejne przypomnienie i utrwalenie. Czytaną księgę będziemy zaś mogli przyporządkować do konkretnego etapu historii zbawienia.

Systematyczna lektura poszczególnych ksiąg będzie inna niż porządek ksiąg w Piśmie Świętym. Jeszcze raz to powtórzmy: Biblii nie czyta się “od deski do deski”.

Każda przeczytana księga będzie kolejną “cegłą” do budowania pełnego poznania całej Biblii.

Przed laty był czas, że czytałem księgi Pisma św. po kolei, ale niewiele z tego zapamiętałem. Teraz mam “nici przewodnie”, które pozwalają spojrzeć na historie biblijne z innej perspektywy.autor opinii: Andre Stępień

Książeczka jest genialna. Uważam, że jest przemyślana. Schemat, strategia czytania prowadzi czytelnika do innego odbioru Biblii. Najbardziej podoba mi się ,, kręgosłup”, który rzeczywiście uzupełnia szczegóły. Dziękuję autorom i pozdrawiam.autor opinii: Ela Pieńczykowska

Zaczęłam czytać Biblie według wskazówek z książeczki. Zadziwiająco wciągająca jest ta metoda. Polecam wszystkim. Teraz żałuję że tak późno zabrałam się do tej lektury. Ale cóż przedtem nie poznałam żadnej fajnej metody, która okazałaby się pomocna.autor opinii: Ola

“Jakie Odniesiesz Korzyści
Korzystając Z Naszego Przewodnika?”

Korzystając z książeczki “Jak czytać i rozumieć Biblię?” odniesiesz następujące korzyści:

  • Bardzo szybko poznasz zarys całości Biblii
  • Wyodrębnisz z Biblii kluczowe tematy i wydarzenia, będziesz umiał powiązać je ze sobą
  • Przystępując do systematycznej lektury osadzisz każdą księgę w konkretnym etapie historii zbawienia
  • Łatwiej unikniesz chaosu i zniechęcenia
  • Utrwalisz najważniejsze historie
  • Księga Biblii stanie ci się bliska i przyjazna
Polecam ją – bardzo pomaga w czytaniu Pisma Św. Czytając wg podanego w niej schematu księgi szczególnie Starego Testamentu ładnie układają się w całość. Jest super pomocna POLECAMautor opinii: Małgorzata Drożdż

“Najważniejsza Korzyść”

Biblia to Słowo Boga. Ucząc się każdego dnia zaglądania do Niej przebywasz z Bogiem. Nie zawsze Go pojmiesz, zrozumiesz i ogarniesz. Do końca nigdy to nie będzie możliwe. Jednak otworzysz się na Bożą Moc, która działać będzie przez Słowo. Słowo Boga nigdy nie wraca bezowocnie.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55,10-11)

Książeczka jest krótka, zwięzła, więc na wstępie nie przeraża ogromem wiedzy, którą jednak zawiera. Cieszę się że Biblia będzie nareszcie dla mnie łatwiejsza do czytania. Dziękuję , że autorka i organizatorzy zadbali o coś, z czego braku nie zdawałam sobie sprawy. autor opinii: Marta Krzyształowicz

“Jak Wygląda Nasza Książeczka?” 

Jest niewielka – da się ją trzymać włożoną w księgę Pisma Świętego.

Jest formatu A6 (pół zeszytu). Zawiera 48 stron czarno-białych i kolorową, kartonową okładkę.

W oparciu o książeczkę czyta się Słowo Boże w konkretnym kluczu – zrozumienia kontekstu i logicznych powiązań. Pozwala to lepiej zrozumieć sens przesłania, a poznawane osoby stają się bardziej autentyczne, żywe, widziane w całości. Zamierzam rozpropagować książkę wśród młodych i innych pracowników, dając im jednocześnie pomoc do ręki, gdyż wiem i doświadczyłam jaką moc ma czytanie Słowa Bożego. Każdy jednak musi rozpocząć tę przygodę sam. Jednym wystarczy nasze świadectwo, innym nie. Gratuluję pomysłu. autor opinii: s. Teresa Zegzuła

“Okładka To Nie Wszystko
Pokaż Co Jest W Środku” 

Oczywiście – nic nie mamy do ukrycia. Możesz pobrać plik PDF i obejrzeć całą książeczkę od pierwszej do ostatniej strony.

Kliknij ikonkę poniżej i ściągnij książeczkę.

Wersja drukowana, którą będziesz mógł włożyć do swojej Biblii będzie na pewno wygodniejsza. Sposób nabycia znajdziesz na dole strony. Jeśli jednak uznasz, że taki PDF ci wystarczy to skorzystaj z niego. Prosimy jedynie o to, byś go nie rozpowszechniał.

Serdenie dziękuję za pomysł i realizację książeczki pt Jak czytać i zrozumieć Pismo Święte. Przyjęta metoda ” od ogółu do szczegółu” jest bardzo skuteczna i motywuje do codziennego czytania Pisma Świętego. Ja dotychczas czułam “głód Pisma”, ale nie wiedziałam jak karmić swoją duszę Pismem Świętym. Brałam zbyt duże łyżki i szybko dławiłam się. Autorzy książeczki pokazali metodę , która za pomocą małych kroczków prowadzi wprost do Bożego poznania. Kupiłam już Biblię Jerozolimską i od dziś karmić będę się pokarmem wiecznym Słowa Bożego.autor opinii: Lidia Kubicka

“Czy To Jest Na Pewno Dobra Książka?”

To jest bardzo dobre i rozsądne pytanie. I nie Wydawca, i nie autorka, powinni się tu wypowiadać. Oddajmy głos czytelnikom, który oceniają tę książkę pisząc swoje opinie w stylu:

Genialne. To prawdziwy hit. Coraz bardziej mnie interesowało co będzie dalej. Czytanie według klucza sprawiło, że zrozumiałam sens zgłębiania Pisma, nie czułam znużenia i w końcu wszystko stało się bardziej zrozumiałe. Dziękuję.autor opinii: Lucja Pasinska

albo:

Książeczka jest rewelacyjna, rozdałam znajomym i i czuję się źle, że nie pomyślałam o wszystkich moich znajomych. .Już nie raz zaczynałam czytać księgi Pisma św. po kolei, ale niewiele z tego zapamiętałam i rezygnowałam. Teraz mam” złoty przewodnik” dla początkujących, pozwalający spojrzeć na historie biblijne z innej perspektywy. Bogu niech będą dzięki, za ludzi, którzy przyczynili się do powstania te małej a jakże “WIELKIEJ KSIĄŻECZKI”.autor opinii: Zuzanna

albo:

Dziękuję za zwięzły i przejrzysty przewodnik po Biblii “Jak czytać i rozumieć Pismo Święte”. Wreszcie zaczęłam czytać-studiować Pismo Święte z logicznym planem. Daje mi to osobistą satysfakcję. Czytając z tym przewodnikiem, naprawdę rozumie się Pismo Święte. Wielkość i format książeczki bardzo poręczny – z łatwością można umieścić ją w Biblii. Dziękuję autorce p. Ilonie Krawczyk-Krajczyńskiej, Fundancji Nasza Winnica, Klubowi Książki Tolle.pl .autor opinii: Wanda Wałek

albo:

To maleństwo naprawdę potrafi zachęcić do czytania Biblii i uczy, jak ją czytać. Gdy idę za wskazówkami tej treściwej drobinki to czuję się jak dziecko, które odkrywa krok po kroku, we właściwym czasie i kolejności wszystko, co jest potrzebne do pokochania Słowa Bożego. Kupiłam pakiet 10 książeczek w przedsprzedaży- tylko jeden – zdecydowanie za mało. Taki piękny podarunek wywoływał uśmiech na twarzach znajomych a po jakimś czasie słyszałam: To jest naprawdę ciekawe! Dziękuję!autor opinii: Kaśka

Wszystkie opinie możesz przeczytać na stronie Klubu Książki TOLLE, gdzie nasza książeczka sprzedawana jest detalicznie. KLIKNIJ [TUTAJ]

Oddajmy też głos faktom. Sprzedawana detalicznie w Klubie Książki TOLLE książeczka, w ciągu kilku dni wdarła się na TOP 10 najlepiej sprzedawanych książek – liczonych w skali 30 dni. I dotarła do 1. miejsca.

Dodajmy, że TOLLE to największa katolicka księgarnia internetowa a nasza książeczka NIE BYŁA książką tygodnia, co zwykle gwarantuje skok w TOP 10 z racji mocnej promocji samej księgarni.

Historię wspinania się na wyżyny dokumentujemy niżej:

“Kim Jest Autor Książeczki?”

Autor jest kobietą. Książeczka “Jak czytać i rozumieć Biblię?” jest książkowym debiutem p. Ilony Krawczyk-Krajczyńskiej. Autorka jest  młodym teologiem i dziennikarzem, obecnie pracuje dla tygodnika “Gość Niedzielny”. Pomysł i idea książeczki pochodzi od ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego. Książka jest wydawana przez Fundację Nasza Winnica.

Własne Pismo Święte mam dopiero od 3 lat i nie bardzo wiedziałam jak prawidłowo je czytać. Zaczęłam czytać prawie codziennie: 1 rozdział Starego Testamentu , Pieśń i 1 rozdział Nowego Testamentu, ale ta metoda nie jest najlepsza, trudno jest się odnaleźć w zagadnieniach. Książkę “Jak czytać i rozumieć Pismo Święte” otrzymałam właśnie niedawno (…) TO JEST TO CZEGO POTRZEBOWAŁAM !! Teraz czytanie pisma wg wskazówek książki daje ogromną radość, wiele więcej rozumiem i mogę zapamiętać.autor opinii: Krystyna Chałas

“Co To Jest Ta
Fundacja Nasza Winnica?

Celem Fundacji Nasza Winnica jest czynienie dobra i wspieranie wartości chrześcijańskich. Jej fundatorem i prezesem zarządu jest ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – proboszcz katolickiej parafii Winnica, w diecezji płockiej.

Fundacja (prowadzi działalność gospodarczą) wydała m.in. “Praktyczny Kurs Modlitwy”, program przygotowania do bierzmowania “Szkoła życia z Bogiem” oraz program “Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii”.

Dane Fundacji:

Fundacja Nasza Winnica; pl. Jana Pawła II 3; 06-120 Winnica;
tel. 501 231 895; fundacja@funawi.pl  https://funawi.pl
NIP 5681619021 Regon 36478425800000 Numer KRS 0000624135

To nowa droga spojrzenia na Pismo Św. Tego dawno szukałem… Dziękuję bardzo. Pozdrawiamautor opinii: Krzysztof Merta

“Jak nabyć tę książkę?”

Poniżej masz formularz z możliwością nabycia książeczki w promocyjnej cenie.

Gdy dodasz książeczkę do koszyka, w podziękowaniu, pojawi ci się dodatkowa oferta zamówienia dwóch innych książek (Cztery kroki do Miłości i Jak wierzyć w trudnych czasach?) i płyty CD z wykładem wideo za… darmo.

Tak, absolutnie bezpłatny prezent o wartości 31 zł.

Na końcu będziesz mógł (nie musisz) zdobyć jeszcze książeczkę “Rachunek zdumienia”.

Zamówienie opłacisz internetowo lub zwykłym przelewem. Paczkę z przesyłką otrzymasz usługą Poczty Polskiej Kurier48. Jak kurier cię nie zastanie to zostawi awizo i odbierzesz paczkę na swojej poczcie. Koszt kuriera to 10 zł .

 

Działaj!