Opublikowano 3 komentarze

Ostatnia Wieczerza Jezusa – czy był na niej baranek?

Przez całe życie sądziłem, że Ostatnia Wieczerza Jezusa była wieczerzą paschalną, ale specyficzną. Specyfika tej paschy polegała na tym, że były na niej przaśniki – chleb, było wino, były zapewne inne elementy wieczerzy, ale nie było baranka. To znaczy był, ale Baranek, czyli sam Jezus. W tej konwencji utrzymane jest choćby wyobrażenie Ostatniej Wieczerzy z kościoła w Winnicy.

I oto trafiam na rozdział 26 tłumaczenia ks. Remigiusza Popowskiego w tzw. Biblii Pierwszego Kościoła i czytam:

17 W pierwszy [dzień] Przaśników podeszli uczniowie do Jezusa i powiedzieli: “Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci do spożycia paschalnego baranka?” 18 On odpowiedział: “Idźcie do miasta, do naszego znajomego i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: ‘Mój czas jest blisko; u ciebie urządzę paschę ze swoimi uczniami'””. 19 Uczniowie zrobili, jak im Jezus polecił, i przygotowali paschalnego baranka. [Mt 26,17-19]

Czytaj dalej Ostatnia Wieczerza Jezusa – czy był na niej baranek?