Szkoła życia z Bogiem – wprowadzenie w wiarę

Szkoła życia z Bogiem – wprowadzenie w wiarę to zestaw ośmiu konferencji wideo poświęconych budowie i umacnianiu relacji z Bogiem.

Uzupełnieniem wideo jest poniższy skrypt – zawiera on streszczenie katechez oraz proste, najczęściej biblijne, zadania do wykonania.

kliknij przycisk i ściągnij plik

Pierwotnie materiał był przeznaczony dla kandydatów do bierzmowania. Jednak nie bierzmowanie jest tu najważniejsze, ale szersze wprowadzenie w wiarę.