Opublikowano Dodaj komentarz

Biblia Pierwszego Kontaktu – Ewangelia Marka

Podaj dalej...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Następny etap projektu Biblii Pierwszego Kontaktu.

Biblia Pierwszego Kontaktu to projekt, którego celem jest formacja biblijna dzieci – przygotowanie dziecka do sięgnięcia po pełne wydanie Pisma Świętego.

Projekt w założeniach jest trzyletni i przeznaczony dla dzieci mniej więcej klas II-IV szkooły podstawowej. Można zacząć trochę wcześniej lub później. W zależności od możliwości i potrzeb dziecka lub warunków parafialnych czy szkolnych.

W ramach tego projektu przewidujemy wydanie trzech publikacji głównych i trzech pomocniczych:

 • Dobra Nowina dla dzieci (38 fragmentów z czterech Ewangelii)
 • Dobra Nowina dla dzieci – zeszyt ćwiczeń do rocznej pracy
 • Ewangelia Marka (ze wstępami i komentarzami zrobionymi specjalnie dla dzieci)
 • Ewangelia Marka – zeszyt ćwiczeń do rocznej pracy
 • Cztery Ewangelie (ze wstępami, odnośnikami i komentarzami dla dzieci)
 • Cztery Ewangelie – zeszyt ćwiczeń do rocznej pracy

Do chwili obecnej ukazała się pierwsza publikacja: Dobra Nowina dla dzieci [ZOBACZ] We wrześniu 2021 powinny ukazać się ćwiczenia.

Przystępujemy obecnie do przygotowywania pomocy na drugi etap, drugi rok, formacji.

Będzie to Ewangelia według Marka.

Posłużymy się jednym z gotowych, współczesnych tłumaczeń. Jesteśmy “dogadani” z pewnym wydawnictwem.

W tym wszystkim chodzi jednak o coś więcej niż tylko tekst, nawet podany we właściwym dla dziecka, większym formacie i z większą czcionką.

Chcemy opracować dedykowane dziecku z III, IV klasy wprowadzenia i wyjaśnienia.

I to co jest najważniejsze! Chcemy odpowiedzieć na rzeczywiste pytania dziecka, które ma do Ewangelii a nie na dorosłe wyobrażenia na temat tych pytań.

Dlatego chciałbym prosić dzieci klas III-V (zapewne za twoim, czytelniku, pośrednictwem) o następującą pomoc:

 • Proszę o przeczytanie całej Ewangelii Marka
 • Zapisanie wszystkich pojawiających się pytań związanych z tekstem Ewangelii
 • Przesłanie ich do mnie mailem zpm@natan.pl

W ramach wdzięczności, w wydanej książce, chciałbym zamieścić imienne podziękowanie tym dzieciom i wysłać im egzemplarz książki.

 • Praca powinna być wykonana samodzielnie, rolą dorosłego powinno być tylko wytłumaczenie “o co chodzi”
 • Pytań powinno być przynajmniej 20
 • Nadsyłać je można tylko do końca lipca 2021

W nadesłanym mailu prosimy o umieszczenie zgody na podanie w książce, w podziękowaniu, imienia i nazwiska. Oraz prosimy o adres na który będziemy mogli wysłać książkę.

Pewna Ania już przeczytała Ewangelię Marka i zapisała swoje pytania.

Pytania Ani:

Pytania do Ewangelii wg św. Marka

1. Dlaczego Ewangelia wg św. Marka jest najkrótsza?

2. Co oznacza, żeby prostować ścieżki Panu?

3. Co oznacza głoszenie chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów?

4. Co to jest judzka kraina?

5. Jak wyglądało odzienie z sierści wielbłądziej?

6. Dlaczego przez 40 dni Jezus przebywał na pustyni?

7. Co oznacza -,,staniecie się rybakami ludzi”?

8. Co to jest duch nieczysty?

9. Jak wyglądała komora celna Lewiego?

10. Co to są chleby pokładne?

11. Dlaczego Jezus zabraniał duchom nieczystym, żeby Go nie ujawniały?

12. Dlaczego Jezus ustanowił 12 Apostołów, a nie mniej lub więcej?

13. Co to za kraj Gerazeńczyków?

14. Dlaczego w szabat nie można pracować?

15. Co znaczy, że opętany miał w sobie legion?

16. Dlaczego Jezus powiedział, żeby nie wdziewać dwóch sukien ?

17. Co oznacza strząsnąć proch z nóg?

18. Jak Jezus uciszył wiatr?

19. W jaki sposób Jezus kroczył po jeziorze?

20. Co to jest kwas faryzeusza i kwas Heroda?

21. Co to jest niemy duch?

22. Dlaczego od dnia zaślubin mąż i żona stanowi jedno ciało?

23. Dlaczego bogactwo utrudnia wejście do królestwa Bożego?

24. Dlaczego wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi?

25. Dlaczego Jezus powiedział do drzewa lipowego ,,niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie’’?

26. Co oznacza stwierdzenie ,,właśnie ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła?

27. Kim byli saduceusze?

28. Co oznacza, że ,,nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty?

29. Dlaczego Jezus nie chce podać konkretnej daty końca?

30. Co to jest olejek nardowy?

31. Dlaczego jeden z apostołów zdradził Jezusa?

32. Co to jest kohorta?

33. Kto to był setnik?

34. Dlaczego ubrano Jezusa w purpurę i włożono na głowę koronę z cierni?

Pytania Mateusza

2,3 szli z paralitykiem

2,14 ujrzał Lewiego

3,29 grzech wieczny

7,15 co nieczyste

8,15 kwas faryzeuszy i Heroda

9,3 folusznik na ziemi wybielić nie zdoła

9,43 ułomnym wejść

12,11 skarbona

14,1 Pascha i Święto Przasników

15,1 Sanhedryn

15,39 setnik

Pytania Tomka

1. Dlaczego Jan chrzcił ludzi na pustyni?

2. Co to jest szabat?

3. Dlaczego Pan Jezus nakazywał duchom nieczystym, żeby nie ujawniały, że jest Synem Bożym?

4. Co to znaczy, że ktoś jest opętany?   

5. Co to jest synagoga?

6. Co to znaczy, że ktoś lamentuje? 

7. Kim byli faryzeusze?  

8. Dlaczego pan Jezus zakazał ludziom rozpowiadać innym o uzdrowieniu głuchoniemego?

9. Co to jest ucho igielne?

10. Co oznaczają słowa Pana Jezusa:,,Unikajcie zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda’’?                                     

11. Dlaczego ludzie którzy, szli za Jezusem do Jerozolimy byli przestraszeni?   

12. Dlaczego ludzie rzucali płaszcze i palmy pod nogi Panu Jezusowi?    

13. Dlaczego Pan Jezus powiedział do drzewa ,,Niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu’’?

14. Co to jest bluźnierstwo?

15. Dlaczego Pan Bóg nie chciał powiedzieć kiedy skończy się świat?

16. Co to jest pascha?

17. Dlaczego Pan Jezus nie chciał powiedzieć, który z uczniów go zdradzi?

18. Dlaczego Pan Jezus nie odpowiadał na pytania Piłata?

19. Dlaczego żołnierze okryli Jezusa purpurowym płaszczem?

20. Kim jest setnik?

Pytania Kacpra

 1. Co to jest szabat?
 2. Co oznacza nazwa Kafarnaum?
 3. Co to jest synagoga?
 4. Co to znacz być opętanym?
 5. Dlaczego ktoś jest sparaliżowany?
 6. Jak wygląda trędowaty?
 7. Kim jest faryzeusz?
 8. Paralityk i sparaliżowany to to samo?
 9. Kto to jest lewi?
 10. Zebedeusz to imię?
 11. Co znaczy bluźnić?
 12. Czy przypowieść i legenda to to samo?
 13. Kiedy duch jest nieczysty?
 14. Co znaczy konać?
 15. Jak długo można mieć krwotok?
 16. Czy Herodiada to córka Heroda?
 17. Co to jest biesiada?
 18. Co to jest widmo?
 19. Co to znaczy ,, objadać domy wdów”?
 20. Co to jest purpura?
 21. Co to jest przybytek?
 22. Co znaczy ,, kto nie uwierzy będzie potępiony”?

Grupa subskrypcyjna projektu

Zostańmy w kontakcie.

Zapisz się, proszę, na moją listę subskrypcyjną

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski


Biblia Pierwszego Kontaktu – etap I

KLIKNIJ: https://funawi.pl/dobra-nowina-dla-dzieci-oferta/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *