Opublikowano Dodaj komentarz

Chcesz czy musisz?

Święto Ofiarowania Pańskiego, (Ml 3, 1-4); (Ps 24, 7-8. 9-10); (Hbr 2, 14-18); Aklamacja (Łk 2, 32); (Łk 2,22-40); Winnica 2 lutego 2024.

Józef i Maryja należeli do narodu żydowskiego, narodu wybranego, i jako pobożni Żydzi żyli według przepisów Prawa. Skoro należało czterdziestego dnia po narodzeniu przynieść dziecko do świątyni, to nakaz ten wypełnili.

Jeśli mieli przy tej okazji złożyć ofiarę z pary gołębi, to nakaz ten także wypełnili. To zresztą jest świadectwem ubóstwa tej rodziny. Gdyby byli zamożni to ofiarą byłby jakiś cielak.

Józef i Maryja żyli według przepisów prawa, świadczą o tym Ewangelie. Zadajmy sobie jednak ważne pytanie: „chcieli czy musieli”? Byli do tego zewnętrznie zmuszeni czy wewnętrznie przekonani? Chcieli czy musieli?

Wydaje się oczywistym, że w przypadku Świętej Rodziny chodziło o wewnętrzne przekonanie, o osobiste pragnienie i chcenie. Józef i Maryja byli świadomi historii swojego narodu, z której to historii wywodził się zwyczaj ofiarowania pierworodnego syna. Mieli też osobistą wdzięczność Bogu, czego wyrazem była składana ofiara.

Chciałbym jednak, by ta historia była okazją, by nam wszystkim zadać pytanie o nasz stosunek do prawa, do przykazań choćby.

Dobrze jeśli przestrzegasz przykazań, ale jak to jest z nimi naprawdę… chcesz ich przestrzegać czy musisz ich przestrzegać? Jesteś do nich jakoś zewnętrznie przymuszony, czy wewnętrznie przekonany?

Czcij ojca i matkę, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie kłam, pamiętaj o Bogu, o dniu świętym… Jesteś zewnętrznie przymuszony, czy wewnętrznie przekonany?

Pytanie ważne, bo w pierwszym przypadku jesteś tylko niewolnikiem. Gdy jesteś zewnętrznie przymuszony, gdy ulegasz naciskom otoczenia, autorytetu czy też własnego konformizmu, to może nawet zachowujesz się pobożnie, ale w gruncie rzeczy jesteś niewolnikiem.

A Bóg nie chce mieć niewolników a synów! (por. Ga 4,7) Nie chce mieć zewnętrznie pobożnych, poprawnych na pokaz, ale tych, którzy należą do niego całkowicie, od serca.

Zatem raz jeszcze niech wybrzmi to pytanie. Chcesz czy musisz? Jesteś zewnętrznie przymuszony, czy wewnętrznie przekonany?


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *