Opublikowano Dodaj komentarz

Dobra Nowina dla dzieci – Wyrzucenie kupców ze świątyni J 2,13-24

Kolejny fragment Dobrej Nowiny dla dzieci.

Zachęcam do recenzji kolejnej porcji tłumaczeń.

Nie róbmy tego jednak z powietrza tylko zaglądając do dosłownej wersji interlinearnej [TUTAJ]

Względnie konfrontując z innymi tłumaczeniami [TUTAJ]

Wyrzucenie kupców ze świątyni J 2,13-24

Pascha – największe święto Żydów, ustanowione na pamiątkę wyjścia Żydów z niewoli egipskiej.

Woły, owce, gołębie – w świątyni jerozolimskiej składano ofiary ze zwierząt, zabijano je i palono na ołtarzu, z części zwierząt przygotowywano także posiłek

Świątynia – oprócz miejsca gdzie składano ofiary były tez obszerne dziedzińce, gdzie sprzedawano, rozmawiano, nauczano.

Słowa Pisma – chodzi o tekst Pisma Świętego, w tym przypadku Starego Testamentu.

J 2

13. Gdy zbliżał się czas Paschy żydowskiej Jezus wybrał się do Jerozolimy.

14. W świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie i bankierów zajmujących swoje miejsca.

15. Jezus wtedy ukręcił bicz z powrozów. Potem wypędził ich wszystkich ze świątyni, wraz z wołami i owcami. Bankierom zaś rozsypał pieniądze i powywracał stoły.

16. Sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd! Z domu Ojca mego, nie czyńcie targowiska!

17. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas Słowa Pisma: Żarliwość o dom twój pochłonęła Mnie.

18. Wtedy Żydzi zapytali Jezusa: Jakim znakiem udowodnisz, że możesz to czynić?

19. Jezus im odparł: Zburzcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w trzy dni.

20. Żydzi odpowiedzieli mu: Czterdzieści sześć lat budowano tą świątynię, a ty zbudujesz ją w trzy dni?

21. On jednak mówił o świątyni swego ciała.

22. Gdy potem Jezus zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, te słowa. Wtedy uwierzyli Pismu i Słowu, które wypowiedział Jezus.

23. Gdy przebywał w Jerozolimie, podczas święta Paschy, wielu uwierzyło Jego słowom widząc znaki, które czynił.

24. Jednak sam Jezus nie zaufał im. Wiedział bowiem wszystko, co było w ich sercach i głowie.


Jeśli chcesz być w kontakcie z projektem – podaj swój adres

Jak dotarłeś do tego miejsca to powinieneś chyba udostępnić innym ten wpis!
Dziękuję!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.