Opublikowano 2 komentarze

Mówić do siebie (Modlitwa)

Zanim przejdziemy do zasadniczych treści (…) poświęconych modlitwie kilka uwag na marginesie.

Różnie można definiować chrześcijaństwo. Ja w tej chwili powiem tak: „Chrześcijaństwo to sprawa wyboru”. Mam nadzieję, że wiesz o tym, że nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to nie jest też sprawa wychowania i nauczenia się czegoś (choć niektórym tak się wydaje). Chrześcijaństwo to wybór.

Biblia ciągle świadczy o tym, że człowiek musiał wybierać. Od Adama i Ewy, przez Naród Wybrany, który wybrał przymierze z Bogiem i Dziesięć Przykazań aż do Jezusa Chrystusa, który też oczekuje wyboru.

Wielu ludzi żyje w całkowitym zakłamaniu albo zupełnej nieświadomości. Wiara jest dla nich tylko przyzwyczajeniem się do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Nie wywiera żadnego wpływu na ich życie. I co najgorsze – wielu ludziom jest po prostu z tym dobrze. Czytaj dalej Mówić do siebie (Modlitwa)

Opublikowano 11 komentarzy

Otwartość na Słowo Boże

Bóg mówi do człowieka – “wielokrotnie i na różne sposoby” (Hbr 1,1a). Mimo tego najczęściej Go nie słyszymy.

Jeśli chcemy Go usłyszeć potrzebujemy wiary, ale też pewnej sprawności, potrzebujemy nauki i ćwiczenia w słuchaniu Boga.

Pominę w tym miejscu dwa ważne sposoby, przez które Bóg do nas przemawia – sumienie i odczytywanie znaków czasu. Skoncentruję się jedynie na najważniejszym sposobie jakim jest Słowo Boga zawarte w Biblii. Czytaj dalej Otwartość na Słowo Boże